طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های خنده دار ترین تمرین یک ورزشکار 123 کیلویی

عکس های خنده دار ترین تمرین یک ورزشکار 123 کیلویی

چالش خنده دار ورزشکاران بریتانیا در فرودگاه!

یک بازیکن راگبی 123 کیلویی در هنگام تمرین حرکات عجیب و خنده داری از خود به نمایش گذاشت.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، بازیکن سابق راگبی استرالیایی به نام دیو تیلور که 123 کیلوگرم وزن دارد، در حال تمرین کردن در کنار جاده سوژه دوربین ها شد.


بازیکن راگبی, سوژه دوربین ها, خنده دار ترین تمرین یک ورزشکار 123 کیلویی, خنده دار تمرین ورزشکار کیلویی

بازیکن راگبی, سوژه دوربین ها, خنده دار ترین تمرین یک ورزشکار 123 کیلویی, باشگاه خبرنگاران جوان, باشگاه شبانه, تمرین عجیب


سوژه دوربین ها, تمرین عجیب, باشگاه خبرنگاران جوان, خنده دار تمرین ورزشکار کیلویی


باشگاه خبرنگاران جوان, خنده دار ترین تمرین یک ورزشکار 123 کیلویی, بازیکن راگبی, خنده دار تمرین ورزشکار کیلویی


این بازکن 123 کیلویی با وزن خود قصد داشت که یک حرکت آکروباتیک را برای با زی های خود تمرین کند اما هر بار که این کار را انجام می داد با سر به زمین می خورد.


بازیکن راگبی, باشگاه شبانه, سوژه دوربین ها, خنده دار تمرین ورزشکار کیلویی


تمرین عجیب, باشگاه خبرنگاران جوان, سوژه دوربین ها, خنده دار تمرین ورزشکار کیلویی


خوشبختانه پس از این همه زمین خوردن ها او هیچ آسیبی ندید.


تمرین خنده دار بازیکنان آرسنال
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات