طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیخنده های ظریف در سازمان ملل

خنده های ظریف در سازمان ملل

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل کودتای ترکیه را محکوم کرد

محمد جواد ظریف در هنگام سخنرانی رئیس جمهور در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشت.


سازمان ملل, سازمان ملل, ظریف, خنده ظریف سازمان ملل

سازمان ملل, ظریف

سازمان ملل, سازمان ملل, ظریف, خنده ظریف سازمان ملل

ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیداری ندارند | کراکر
برچسب ها: ,
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات