طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیعکس خوراکی ها در انتهای تابستان

عکس خوراکی ها در انتهای تابستان

خوراکی محبوب فصل گرم تابستان با خاصیت نشاط آوری فیلم

نتایج به دست آمده از نقل از بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد غذایی در هفته منتهی به 26 شهریور حاکی از آن است که شتاب افزایش قیمت مواد غذایی در هفته مذکور به نسبت هفته قبل از آن، کاهش یافته است.


اقتصاد ایران

روزنامه دنیای اقتصاد:  نتایج به دست آمده از نقل از بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد غذایی در هفته منتهی به 26 شهریور حاکی از آن است که شتاب افزایش قیمت مواد غذایی در هفته مذکور به نسبت هفته قبل از آن، کاهش یافته است.

بر همین اساس در شرایطی که 3 گروه غذایی کاهش قیمت را تجربه کرده اند و 3 گروه بدون تغییر بوده اند، در 5 گروه دارای تورم مثبت، تنها گروه میوه های تازه تورم بالای یک درصدی (3/ 2) را ثبت کرده است. این آمار به نسبت هفته گذشته که 9 گروه از میان 11 گروه افزایش قیمت را تجربه کرده اند تغییر قابل توجهی را نشان می دهد. در هفته منتهی به 26 شهریورماه سال جاری قیمت تخم مرغ با کاهش حدود 6 درصدی رکورد دار بیشترین افت قیمت بوده است و این کاهش تقریبا به همین میزان در بازه ماهانه نیز مشاهده می شود.کاهش تقاضا و افزایش عرضه این گروه مواد غذایی به همراه کاهش قیمت نهاده ذرت به علت واردات ذرت های خارجی را می توان از دلیل های کاهش قیمت این محصول نام برد. قیمت گوشت مرغ نیز در هفته مذکور با کاهش روبه رو بود که به علت افزایش عرضه این محصول در بازار بوده است.

5 گروه با تورم مثبت هفتگی

بانک مرکزی نقل از جدید خود از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به 26 شهریور منتشر کرد. نتایج به دست آمده از نقل از جدید بانک مرکزی نشان می دهد در میان 11 گروه غذایی «لبنیات»، «تخم مرغ»، «برنج»، «حبوب»، «میوه های تازه»، «سبزی های تازه»، «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ»، «قند و شکر»، «چای» و «روغن نباتی» 5 گروه غذایی با افزایش قیمت و 3 گروه غذایی با کاهش قیمت مواجه شده است. همچنین متوسط قیمت 3 گروه غذایی بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس نقل از بانک مرکزی در هفته منتهی به 26 شهریور از 5 گروه مواد غذایی با تورم مثبت، تنها گروه میوه های تازه تورم بالای یک درصدی را ثبت کرده است. در این گروه بهای هلو معادل 3/ 0 درصد کاهش را تجربه کرد و به قیمت 6 هزار و 355 تومان در سطح شهر تهران به فروش رسید.

 سایر اقلام این گروه بین 1/ 1 درصد تا 9/ 11 درصد افزایش داشت و در این میان، خربزه با تورم قیمتی 9/ 11 درصد با قیمت متوسط کیلویی 2 هزار و 389 تومان در سطح شهر تهران عرضه شد. متوسط قیمت گروه غذایی میوه های تازه با 3/ 2 درصد افزایش، بیشترین رشد قیمتی را داشته است. در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری نارنگی عرضه نمی شد. در نتیجه آماری از افزایش یا کاهش قیمت این محصول نوبرانه در دست نیست. بعد از میوه های تازه در هفته مذکور، چای 8/ 0 درصد، برنج 4/ 0 درصد، روغن نباتی 3/ 0 درصد و گوشت قرمز 2/ 0 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

نقل از بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد غذایی در تهران نشان می دهد در هفته منتهی به 26 شهریور بیشترین کاهش قیمت مربوط به تخم مرغ با افت 6 درصدی بوده است. بر همین اساس متوسط قیمت هر شانه 2 کیلوگرمی تخم مرغ در سطح شهر تهران در هفته مذکور به 9 هزار و 521 تومان رسیده است. در طول یک ماه گذشته این نخستین باری است که میانگین قیمت این محصول در سطح شهر تهران به مرز کمتر از 10 هزار تومان رسیده است. همچنین در هفته یاد شده متوسط قیمت گروه غذایی گوشت مرغ نیز 3/ 3 درصد کاهش یافته است.

 به این ترتیب متوسط قیمت هر کیلو مرغ در سطح شهر تهران به 7 هزارو 548 تومان رسیده است. نقل از بانک مرکزی نشان می دهد در هفته مذکور متوسط قند و شکر نیز 1/ 0 درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط قیمت سه گروه غذایی لبنیات، حبوب و سبزی های تازه بدون تغییر در مقایسه با هفته قبل باقی مانده است. در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی ثابت و قیمت خیار معادل 7/ 2 درصد، کدو سبز 8/ 2 درصد و لوبیا سبز 2/ 1 درصد افزایش یافت ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 8/ 0 درصد تا 3 درصد کاهش یافته است.

روند افزایشی در بازه ماهانه

نقل از بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در یک ماه منتهی به 26 شهریور بیانگر آن است که در بازه زمانی مورد بررسی در میان 11 گروه غذایی، 7گروه تورم مثبت، سه گروه غذایی تورم منفی و تنها متوسط قیمت یک گروه ثابت بوده است. بر همین اساس متوسط قیمت گوشت مرغ 3/ 8 درصد، گوشت قرمز 9/ 4 درصد، میوه های تازه 6/ 4 درصد، برنج 7/ 1 درصد، روغن نباتی 3/ 1 درصد، چای 9/ 0 درصد و حبوب 3/ 0 درصد افزایش یافته است.

براساس نقل از بانک مرکزی در بازه زمانی مورد بررسی متوسط قیمت 3 گروه غذایی کاهش یافته است که گروه تخم مرغ با 7/ 6 درصد افت بیشترین کاهش قیمت را ثبت کرده است. بعد از تخم مرغ بیشترین افت به گروه قند و شکر تعلق یافت که کاهش 5/ 4 درصدی قیمت قند و افت 6/ 1 درصدی قیمت شکر سبب ثبت تورم منفی 2/ 3 درصدی در این گروه بوده اند. علاوه بر این در یک ماه منتهی به 26 شهریور سبزی های تازه نیز تورم منفی داشت. بر همین اساس، به رغم افزایش 1/ 15 درصدی خیار در یک ماه مذکور، متوسط قیمت سبزی های تازه 4/ 0 درصد کاهش یافته است. همچنین در بازه زمانی مورد بررسی متوسط قیمت لبنیات، مشابه ماه گذشته ثابت باقی مانده است.

تورم قابل توجه قند و شکر

نقل از بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد غذایی نشان می دهد در یک سال منتهی به 26 شهریور متوسط قیمت یک گروه غذایی کاهش و سایر 10 گروه غذایی افزایش یافته است. بر همین اساس بیشترین افزایش قیمت در یک سال گذشته مربوط به گروه غذایی قند و شکر بوده است؛ به طوری که متوسط قیمت این گروه غذایی در طول یک سال 6/ 48 درصد افزایش یافته است. در زیرمجموعه این گروه غذایی در یک سال گذشته متوسط قیمت قند 1/ 48 درصد و متوسط قیمت شکر 2/ 49 درصد افزایش یافته است.

بعد از گروه غذایی قند و شکر، بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه غذایی برنج با 1/ 48 درصد رشد بوده است. براساس نقل از بانک مرکزی در زیرمجموعه گروه غذایی این گروه، متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج داخله درجه یک در طول یک سال گذشته 5/ 53 درصد افزایش یافته و به قیمت 12 هزار و 402 تومان و هر کیلوگرم برنج داخله درجه دو با 48 درصد رشد به قیمت 9 هزار و 59 تومان رسیده است. همچنین، متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی غیرتایلندی با افزایش 1/ 6 درصدی در طول یک سال گذشته به 5 هزار و 473 تومان رسیده است.

علاوه بر این در یک سال منتهی به 26 شهریورماه متوسط قیمت حبوب 6/ 24 درصد، متوسط قیمت میوه های تازه 6/ 17 درصد و متوسط قیمت چای 9/ 15 درصد، تخم مرغ 1/ 13 درصد، گوشت مرغ 1/ 8 درصد، گوشت قرمز 2/ 7 درصد، روغن نباتی 2/ 4 درصد و لبنیات 3/ 6 درصد افزایش یافته است. نقل از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در یک سال گذشته تنها متوسط قیمت گروه سبزی های تازه با کاهش 9/ 1 درصدی رو به رو بوده است. متوسط قیمت گوجه فرنگی، بادنجان و لوبیای سبز به ترتیب با افت دو رقمی 1/ 24 درصدی، 9/ 32 درصدی و 6/ 20 درصدی مواجه بوده است.

کاهش کشت تابستانه در رامشیر
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات