طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیکار خیرخواهانه انصاری فرد و شجاعی در یونان

کار خیرخواهانه انصاری فرد و شجاعی در یونان

سرمربی جدید تیم انصاری فرد و شجاعی معرفی شد

کریم انصاری فرد و مسعود شجاعی دو بازیکن ایرانی تیم پانیونیوس به پناهندگان و کودکان یونان کمک کردند.

یونان, پانیونیوس, انصاری فرد, خیرخواهانه انصاری فرد شجاعی یونان

یونان, پانیونیوس, انصاری فرد, شجاعی

به نقل از خبرنگار حوزه دنیای ورزش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان،به نقل از رادیو ورزش یونان، کریم انصاری فرد و مسعود شجاعی دو بازیکن ایرانی تیم پانیونیوس یونان هم داخل مستطیل سبز و هم خارج از آن می درخشند. این دو بازیکن اقلامی به ارزش 2500 یورو را خریداری کردند و آنها را برای پناهندگان آتن بردند.


زمانی که این دو بازیکن، این اقلام را برای پناهندگان بردند، کودکانی که متوجه شدند دو بازیکن فوتبال به آنجا آمده اند، دور این دو بازیکن ملی پوش ایرانی جمع شدند سبعد بازیکنان با اخلاق کشورمان کودکان را به نزدیکترین فروشگاه بردند و 750 یورو نیز برای آنها خرید کردند.


کمک انصاری فرد و شجاعی به پناهندگان آتن
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات