طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیدرخواست شورای امنیت از طرفهای درگیر سوریه

درخواست شورای امنیت از طرفهای درگیر سوریه

طرفهای درگیردر سوریه به آتش بس احترام بگذارند | اشتاین مایر

رئیس شورای امنیت از همه طرفها به ویژه روسیه، آمریکا و ترکیه خواست که به مسئولیتهای خود عمل کنند.


شورای امنیت, سوریه

خبرگزاری مهر: به نقل از النشره، «جان کی» رئیس شورای امنیت در نشست این شورا درباره سوریه گفت: همه طرفهای درگیر در سوریه باید به آتش بس پایبند باشند.

وی افزود: هیچ طرفی در جنگ سوریه برنده نیست.

رئیس شورای امنیت بیان کرد: همه ما باید به مسئولیت هایمان عمل کنیم به ویژه روسیه، آمریکا و ترکیه.

از سوی دیگر استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه از طرفهای درگیر در سوریه خواست که به توافق اصولی و راستین دست یابند.

وی افزود: گروه حامی سوریه به ما پیشنهاد ارائه تصور در این باره را کرده است. هر پیشنهادی بر این اساس است که راهکار بحران سوریه نظامی نیست و باید از طریق مصاحبه میان دولت و معارضان مشکل حل شود.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه بیان کرد: سازمان ملل تمام توان خود را برای فهم نگرانی و بیم همه طرفها به کار بسته است برخی مناطق مشترک میان طرفهای درگیر پیدا شده است. گفتگوهای صلح باید شامل همه طرفها نزاع شود.

دی میستورا تاکید کرد: صلح در سوریه بدون مرحله انتقالی حاصل نمی شود. توافق سپتامبر باید به عنوان اساس در مذاکرات سوریه قرار گیرد.

نشست شورای امنیت با هدف بررسی تحولات سوریه شروع شد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات