طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیدردسر بزرگ آب در خاورمیانه

دردسر بزرگ آب در خاورمیانه

تصویر نیسان آبی دردسرساز

نقل از توسعه جهانی آب سازمان ملل متحد چیزی را تأیید کرد که بسیاری از ما آن را می دانستیم: صدها هزار نفر از مردم خاورمیانه و شمال آفریقا - به ویژه در الجزایر، اردن، لیبی، مراکش، فلسطین، سودان، سوریه و یمن- در سال 2016 بدترین کمبود آب در دهه های گذشته را تجربه می کنند؛ برای منطقه ای که به سمت رشد اقتصادی و ایجاد تنوع گام برمی دارد، این آخرین چیز مورد نیاز است.


بحران آب روزنامه وقایع اتفاقیه: نقل از توسعه جهانی آب سازمان ملل متحد چیزی را تأیید کرد که بسیاری از ما آن را می دانستیم: صدها هزار نفر از مردم خاورمیانه و شمال آفریقا - به ویژه در الجزایر، اردن، لیبی، مراکش، فلسطین، سودان، سوریه و یمن- در سال 2016 بدترین کمبود آب در دهه های گذشته را تجربه می کنند؛ برای منطقه ای که به سمت رشد اقتصادی و ایجاد تنوع گام برمی دارد، این آخرین چیز مورد نیاز است.

عوامل متعددی به حالت فعلی دامن زده و آن را تشدید کرده است ازجمله تغییرات آب وهوایی، بیابان زایی، آلودگی آب و استفاده بیش از حد از منابع طبیعی؛ علاوه بر اینها اطلاعات ناکافی، آموزش نادرست و عدم ارتباط، این مشکلات و چالش ها را بیشتر کرده است. ناآگاهی از شیوه های زندگی سازگار با محیط زیست یا تعهدنداشتن به آن، عامل دوچندان شدن مشکلات است و به همه اینها باید عدم مدیریت درست دولت در کاهش بلایای طبیعی، مناقشات و بحران ها را اضافه کرد که اوضاع را وخیم تر کرده است.

الجزایر برای مثال، بدترین خشکسالی را در پنج دهه اخیر تجربه کرده است و مانند بسیاری از کشورهای منطقه، کشاورزی در اینجا به میزان بارش در فصل باران بستگی فراوانی دارد. با توجه به زیرساخت های توسعه نیافته، تولید غلات 40 درصد در سال جاری کاهش یافته و باوجود ثروت فراوان نفت و گاز، الجزایر در اطمینان یافتن از منابع کافی آب برای جمعیتش شکست خورده است. حتی اگر فرصت های شغلی ناکافی در این کشور را در نظر نگیریم، الجزایر در بحرانی قرار گرفته که در نتیجه آن با تظاهرات مردمی روبه رو است.

لیبی حتی با بی ثباتی بیشتری مواجه شده که سال ها جنگ داخلی به آن دامن زده و کاهش قدرت مرکزی، جریان توزیع آب را تضعیف کرده است و کمبود آب در کشور بیداد می کند. سال گذشته سازمان ملل دست به کار شد تا برای بخشی از جمعیت کشور که به آب نیاز داشتند، پنج میلیون لیتر آب فراهم کند.

در اردن، کمبود آب تا حد ویرانگری رخ داده است، به ویژه در شهر بزرگی مانند امان. اردن تخمین زده که می تواند آب مورد نیاز برای دو میلیون نفر را فراهم کند، درحالی که جمعیت این کشور در حدود 6 میلیون نفر است حتی بدون درنظرگرفتن 1,5 میلیون مهاجر سوری که درحال حاضر در این کشور اقامت دارند.

در زمان کمبودها، پناهندگان، نخستین گروه هایی هستند که اثرات مخرب را درک می کنند و ذخیره آب کمپ ها، هم در اردن و هم در لبنان به کمترین میزان ممکن رسیده است. مشکلی که میلیون ها نفر را تحت تأثیر قرار می دهد، افرادی هستند که هم اکنون نیز در گرمایی سوزان روزگار می گذرانند. در روکبان، کمپ پناهندگانی در مرزهای مشترک اردن با سوریه و عراق، بیشتر از 85 هزار و 500نفر به ندرت در روز پنج لیتر آب برای نوشیدن، پخت وپز و شست وشو دریافت می کنند.

اوضاع در یمن هم به شکل مشابهی تیره و تار است؛ این کشور همچنان در خشونت و جنگ داخلی غرق است و هیچ دولت کارآمدی برای مدیریت منابع آب وجود ندارد؛ صنعا، پایتخت کشور، در 10سال آینده به طور کلی خشک خواهد شد و اکنون هم نیمی از جمعیت این کشور به منابع آب پاکیزه دسترسی ندارند و به همین علت بیماری و مرگ در این کشور گسترش یافته است. سازمان ملل تخمین می زند که 14هزار کودک زیر پنج سال از سوءتغذیه و اسهال مرده باشند و در همین حال، کشاورزان برای دسترسی به آب، زمین را بیش از هر زمان دیگری حفر کرده اند.

برخی از چاه ها تا 500 متر عمق دارند و هیچ مقرراتی برای کنترل این روند وجود ندارد و تا مداخله مؤثر یک دولت در این موارد، راهی طولانی در یمن باقی است؛ این دخالت هم اکنون مورد نیاز و درواقع ضروری است، مانند سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. برای شروع، دولت های این کشورها باید کشاورزی را با شیوه های نوین مدرن کنند، ازجمله با آموزش کشاورزان و معرفی ابزارهایی برای آبیاری کارآمدتر. کاهش وابستگی کشاورزی در این کشورها به نزولات آسمانی ضروری است.

برخی از کشورها همچون مغرب و اردن، درحال حاضر برخی از قدم های مهم را در راستای بهبود کشاورزی برداشته اند و دولت مغرب به ویژه تلاش های قابل توجهی برای توسعه منابع آبی خود از طریق سدسازی انجام داده اما هنوز راه زیادی برای طی کردن باقی و بهره وری توزیع آب در مغرب همچنان پایین است؛ فقط 60درصد برای آبیاری. برای کشوری که بیش از 20 خشکسالی را در 35سال گذشته تجربه کرده، این مشکلی جدی به حساب می آید و خبر خوب این است که بانک توسعه آفریقا وامی در حدود 88 میلیون یورو برای تأمین مالی پروژه بهبود کیفیت توزیع آب در مغرب تصویب کرده است.

در اینجا به نقطه ای اساسی می رسیم: هیچ کشوری نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد و همکاری های منطقه ای و بین المللی به شدت نیاز است. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باید به یکدیگر در اجرای این پروژه ها و این مدل برنامه ها کمک و از هم حمایت کنند. علاوه براین، باید به سرمایه گذار های اضافی داخلی و بین المللی اجازه داده شود تا برای تأمین منابع مالی تعمیر زیرساخت های پیر آبی در کنار انجام پروژه های جدید مانند سدها با طراحی نوین و مخازن آب فعالیت کنند، همچنین باید تلاش های بیشتری برای حفاظت از منابع آبی موجود شود.

اینها درواقع کارهایی است که باید به وسیله دولت انجام شود اما عموم مردم هم نقش مهمی بازی می کنند. شهروندان باید در ابتدا آگاه شوند؛ نه تنها درباره چگونگی استفاده معقول تر از آب بلکه درباره نحوه محافظت در برابر خطرات ناشی از فجایع آب وهوایی. برای بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی، ارتقای مدیریت آب در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یک فرصت بزرگ برای سرمایه گذاری در بخش خدمات توزیع آب و فناوری های مربوط به آن است و تخمین زده می شود که در بازار منطقه ای خدمات مربوط به بهداشت آب در حدود 200 میلیارد دلار ارزش داشته باشد و پروژه هایی این اهداف را برآورده می کنند که بتوانند هوشمند سرمایه گذاری کنند اما همه اینها به دولت ها بستگی دارد که بتوانند گام های اول را به درستی بردارند.

 اگر آنها اقدامی برای حفظ منابع آب و استانداردسازی عرضه انجام ندهند، جمعیت در معرض خطر همچنان رنج خواهند برد؛ وضعیتی که به سادگی می تواند به ناآرامی یا حتی بدتر تبدیل شود. اگر کاری برای این حالت نشود، کل منطقه با چالش آب مواجه خواهد شد؛ از آن دست چالش هایی که می تواند آتش جنگ های آینده را شعله ور کند.

در جلسه بعدی کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل در تغییرات آب وهوایی که در مغرب در ماه نوامبر برگزار می شود، مسئله آب باید در دستور کار قرار گیرد و با توجه به اینکه بیش از 80 درصد از کشورهایی که در مبارزه با تغییرات آب وهوایی نقش دارند در آینده با چالش آب روبه رو خواهد شد، نمی توان برای ایجاد هماهنگی در میان دولت ها و کشورهایی که نقشی بزرگ در صحنه بین المللی ایفا می کنند، تأخیری ایجاد کرد.

خاورمیانه ای بِه وسعت دولت آباد | عکس
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات