طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
24 درصد دانش آموزان استان اردبیل در روستاها تحصیل می کنند

24 درصد دانش آموزان استان اردبیل در روستاها تحصیل می کنند

تحصیل 37 درصد دانش آموزان دَر هنرستان ها

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: در حال حاضر 24 درصد دانش آموزان در روستاهای استان اردبیل تحصیل می کنند.

تحصیل, دانش آموزان, اردبیل, درصد دانش آموزان استان اردبیل روستاها تحصیل

تحصیل, دانش آموزان, اردبیل, روستاها

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل؛ احمد ناصری افزود: در حال حاضر 60 درصد مدارس استان اردبیل در مناطق روستایی و 40 درصد در نقاط شهری استان قرار دارند که 76 درصد دانش آموزان استان اردبیل در مدارس شهری و 24 درصد در مدارس روستایی تحصیل می کنند که 47 و نیم درصد دانش آموزان دختر و 52 و نیم درصد دانش آموزان استان پسر هستند.

وی گفت: 16 درصد دانش آموزان استان اردبیل در مدارس غیردولتی و 84 درصد دانش آموزان در مدارس دولتی استان اردبیل مشغول تحصیل هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل همچنین افزود: خوشبختانه پوشش تحصیلی مقطع ابتدایی در استان اردبیل نزدیک 100 درصد بوده که روستاهای استان اردبیل نیز تحت پوشش مجتمع های آموزشی و پرورشی قرار دارند که تمامی تجهیزات و امکانات در قالب این مجتمع ها در اختیار مدارس روستایی قرار می گیرد و دانش آموزان روستایی نیز از خدمات آموزشی به طور مناسب بهره مند می شوند.

ناصری با اشاره به اینکه پوشش تحصیلی در مقطع متوسطه دوم در استان اردبیل کمتر از میانگین کشوری است، گفت: یکی از دلایل اصلی این موضوع ازدواج زودهنگام دختران در سنین پایین به ویژه در نقاط روستایی استان اردبیل بوده که آمار پوشش تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه دوم استان اردبیل را کاهش داده است.

وی در ادامه افزود: 70 درصد دانش آموزان کنکوری استان اردبیل در سالجاری در رشته تحصیلی علوم تجربی کنکور دادند و 13 درص در رشته ریاضی و 17 درصد نیز در رشته علوم انسانی کمپانی کردند که سه چهارم کمپانی کنندگان در کنکور علوم تجربی نیز پشت کنکوری ها بودند.

38 درصد دانش آموزان کشور در رشته کارودانش تحصیل می کنند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات