طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیدرگیری هواداران سپاهان و پرسپولیس

درگیری هواداران سپاهان و پرسپولیس

فیلم درگیری هواداران پرسپولیس با نیروهای امنیتی ورزشگاه یادگار امام

در مسیر منتهی به ورزشگاه فولاشهر ترافیک سنگینی به وجود آمده است.

کاپ: حاشیه دیدار سپاهان و پرسپولیس به شرح ذیل است:

*به محض ورود اتوبوس حامل کاروان تیم سپاهان، درگیری بین هواداران دو تیم در ورزشگاه شکل گرفت که البته در نهایت این درگیری خاتمه پیدا کرد.

* ازدحام شدید جمعیت و هواداران دو تیم خارج از ورزشگاه باعث شد تا نظم ترافیکی خیابان ها و اتوبان های منتهی به ورزشگاه فولادشهر به هم ریخته و ترافیک سنگینی ایجاد شود.

* بساط دست فروشان خارج از ورزشگاه و بساط بازار سیاه بلیط ورود به ورزشگاه نیز به چشم می آمد.

فیلم درگیری شدید بازیکنان پرسپولیس و تراکتور در میان آتش هواداران
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات