طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیدیدار روحانی با بان کی مون

دیدار روحانی با بان کی مون

برای دیدار با بان کی مون وقت ندارم | دوترته

حسن روحانی در حاشیه هفتادو یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و مصاحبه کردند.

بان کی مون, بان کی مون, روحانی, دیدار روحانی بان کی مون

بان کی مون, روحانی

روحانی, روحانی, بان کی مون, دیدار روحانی بان کی مون

روحانی, روحانی, بان کی مون, دیدار روحانی بان کی مون

روحانی, بان کی مون, روحانی, دیدار روحانی بان کی مون

بان کی مون, روحانی, بان کی مون, دیدار روحانی بان کی مون

روحانی, روحانی, بان کی مون, دیدار روحانی بان کی مون

بان کی مون, روحانی, بان کی مون, دیدار روحانی بان کی مونبان کی مون, روحانی, بان کی مون, دیدار روحانی بان کی مون

روحانی, روحانی, بان کی مون, دیدار روحانی بان کی مون


فحاشی تازه «دوترته»؛ بان کی مونِ احمق!
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات