طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیدیدار روحانی با رئیس جمهور فرانسه

دیدار روحانی با رئیس جمهور فرانسه

دیدار روحانی با رئیس جمهور فرانسه

فرانسوا اولاند" رییس جمهورفرانسه شامگاه سه شنبه به وقت نیویورک درحاشیه هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با حضور در هتل محل اقامت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران با ایشان دیدار وگفت وگو کرد.

خبرگزاری ایرنا: " فرانسوا اولاند" رییس جمهورفرانسه شامگاه سه شنبه به وقت نیویورک درحاشیه هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با حضور در هتل محل اقامت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران با ایشان دیدار وگفت وگو کرد.

حسن روحانی, سازمان ملل, اولاند, دیدار روحانی رئیس جمهور فرانسه

سازمان ملل, حسن روحانی, اولاند

حسن روحانی, سازمان ملل, اولاند, دیدار روحانی رئیس جمهور فرانسه

اولاند, حسن روحانی, سازمان ملل, دیدار روحانی رئیس جمهور فرانسه

حسن روحانی, اولاند, سازمان ملل, دیدار روحانی رئیس جمهور فرانسه

اولاند, حسن روحانی, سازمان ملل, دیدار روحانی رئیس جمهور فرانسه

حسن روحانی, اولاند, سازمان ملل, دیدار روحانی رئیس جمهور فرانسه

سازمان ملل, اولاند, حسن روحانی, دیدار روحانی رئیس جمهور فرانسه

سازمان ملل, اولاند, حسن روحانی, دیدار روحانی رئیس جمهور فرانسه

سازمان ملل, اولاند, حسن روحانی, دیدار روحانی رئیس جمهور فرانسه

سازمان ملل, اولاند, حسن روحانی, دیدار روحانی رئیس جمهور فرانسه

دیدار مشاور رئیس جمهور با روحانیون استان اردبیل
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات