طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیدیدار روحانی با نخست وزیر انگلیس

دیدار روحانی با نخست وزیر انگلیس

تماس نخست وزیر جدید انگلیس با روحانی

حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان، در نشست پناهندگان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با «ترزا می» نخست وزیر انگلیس دیدار کرد. جزئیات بیشتر این دیدار هنوز اعلام نشده است.


روحانی, روحانی, ترزا می, دیدار روحانی نخست انگلیس

نشست پناهندگان سازمان ملل متحد, نخست وزیر انگلیس, ترزا می, روحانی

نخست وزیر انگلیس, نشست پناهندگان سازمان ملل متحد, روحانی, دیدار روحانی نخست انگلیس


ترزا می, روحانی, نشست پناهندگان سازمان ملل متحد, دیدار روحانی نخست انگلیس

ترزا می, نخست وزیر انگلیس, روحانی, دیدار روحانی نخست انگلیس

ترزا می, ترزا می, نخست وزیر انگلیس, دیدار روحانی نخست انگلیس


گفتگوی تلفنی رییس جمهور روحانی با نخست وزیر انگلیس فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات