طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدار وزیر کشور ایران با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیراجراییUNODC

دیدار وزیر کشور ایران با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیراجراییUNODC

معاون دبیرکل سازمان ملل با ولایتی دیدار و مصاحبه کرد

رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل‎متحد به توافق ایران و افغانستان برای اجرای طرح معیشت جایگزین در یکی از ولایات مرزی افغانستان با ایران اشاره کرد.

افغانستان, مبارزه با پولشویی, رحمانی فضلی, دیدار کشور ایران معاون دبیرکل سازمان ملل متحد مدیراجراییUNODC

افغانستان, مبارزه با پولشویی, رحمانی فضلی, معاون دبیرکل سازمان ملل
به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دیدار با فدوتوف معاون دبیر کل سازمان ملل متحد به توافق ایران و افغانستان برای اجرای طرح معیشت جایگزین در یکی از ولایات مرزی افغانستان با ایران اشاره کرد و معاون دبیر کل و مدیر اجرای UNODC برای حمایت از این طرح مهم اعلام آمادگی همه جانبه کرد.

معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در این دیدار گفت: ایران نمونه موفقی از داشتن رویکرد متوازن در همکاری های انتظامی با کشورهای همسایه و انجام اقدامات مؤثر در زمینه های پیشگیری، درمان و بازپروری معتادین و بازگشت بهبودیافتگان به جامعه است.

در این دیدار مشارکت جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل برای برگزاری نشست مقامات ارشد کشورهای مسیر بالکان در تهران در آینده نزدیک، با هدف شناسایی سران اشرار و قاچاقچیان بین المللی و جریانهای غیرقانونی مالی و مبارزه با پولشوئی مورد توجه قرار گرفت.

رحمانی فضلی در این دیدار از افزایش ١٦ درصدی کشفیات انواع مواد مخدر و افزایش ٢٠ درصدی خدمات درمانی به معتادان در شش ماهه گذشته، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

معاون دبیرکل سازمان ملل به ایران سفر می کند | گری لوئیس
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات