طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیدیدارهای ظریف در دومین روز سفر به نیویورک

دیدارهای ظریف در دومین روز سفر به نیویورک

دیدارهای ظریف در دومین روز سفر به نیویورک

فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ژان مارک ایرو وزیر امور خارجه فرانسه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه هفتادو یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و مصاحبه کردند.

خبرگزاری ایسنا: فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ژان مارک ایرو وزیر امور خارجه فرانسه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه هفتادو یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و مصاحبه کردند.

جواد ظریف, موگرینی, نیویورک, دیدارهای ظریف دومین سفر نیویورک

نیویورک, موگرینی, جواد ظریف

نیویورک, جواد ظریف, موگرینی, دیدارهای ظریف دومین سفر نیویورک

نیویورک, جواد ظریف, موگرینی, دیدارهای ظریف دومین سفر نیویورک

نیویورک, جواد ظریف, موگرینی, دیدارهای ظریف دومین سفر نیویورک

موگرینی, جواد ظریف, نیویورک, دیدارهای ظریف دومین سفر نیویورک

نیویورک, موگرینی, جواد ظریف, دیدارهای ظریف دومین سفر نیویورک

جواد ظریف, نیویورک, موگرینی, دیدارهای ظریف دومین سفر نیویورک

جواد ظریف, موگرینی, نیویورک, دیدارهای ظریف دومین سفر نیویورک

سفر عزتمندانه دکتر ظریف به آمریکای لاتین
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات