طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
انتخاب رئیس شورای شهر آبادان

انتخاب رئیس شورای شهر آبادان

انتخاب رئیس جدید شورای اسلامی شهر قزوین

رئیس شورای شهر آبادان انتخاب شد.

شورای شهر, انتخاب رئیس, آبادان, رئیس شورای شهر آبادان

شورای شهر, انتخاب رئیس, آبادان, برگزاری جلسه
به نقل از آبادان؛ برای سومین بار جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر آبادان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در انتخابات سال چهارم هئیت رئیسه شورای شهر آبادان خلیل جنامی با 9 رأی از 13 رأی به عنوان رئیس شورای شهر برگزیده شد.

در این جلسه نیز ناصر کعبی با 8رأی نائب رئیس شورا و همچنین فرشید بهشتی با 6 رأی به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شد.

جاسم ثامری نیز در این انتخابات با 8 رأی توانست به عنوان دبیر شورای شهر آبادان انتخاب شد.

در 2 دوره قبل به علت به حدنصاب نرسیدن تعداد اعضا انتخابات برگزار نشد.

انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات