طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آخرین اخبار گوناگونرابطه راه رفتن و تشخیص میزان پرخاشگری

رابطه راه رفتن و تشخیص میزان پرخاشگری

تشخیص سن با میزان لایک ها در اینستاگرام

مطالعه جدید نشان می دهد شیوه احتمالی ارزیابی میزان پرخاشگری هر فرد از طریق نوع راه رفتن او قابل تشخیص است.


استرس

خبرگزاری مهر:مطالعه محققان دانشگاه پورتس ماوث انگلستان نشان می دهد شاخص پرخاشگری، حرکت بیش از حد و افراطی اندام فوقانی و تحتانی فرد است.

لیان ساچل، سرپرست تیم تخقیق، در این باره می گوید: «به هنگام راه رفتن، بدن به طور طبیعی کمی چرخش دارد. زمانیکه فرد با پاهایش گام به جلو بر می دارد، سمت چپ لگن همراه با پا به جلو حرکت خواهد کرد، شانه چپ به عقب می رود و شانه راست برای حفظ تعادل به جلو متمایل می شود.»

در این تحقیق، محققان شخصیت ۲۹ کمپانی کننده را بررسی کردند. برای اندازه گیری میزان پرخاشگری هر یک، کمپانی کنندگان پرسشنامه ای را پر کردند. با استفاده از تست استاندارد شخصیت موسوم به «پنج بزرگ»، خصوصیات شخصیتی نظیر گشاده رویی، وجدان، برون گرایی، سازگاری و روان رنجورخویی ارزیابی شدند.

از تکنولوژی ثبت حرکت برای ثبت پیاده روی آنها بر روی تردیل استفاده شد. این تکنولوژی حالات حرکتی انسان ها را ثبت می کند و از اطلاعات بدست آمده برای ایجاد مدل های شخصیتی دیجیتال با انیمیشن سه بُعدی کامپیوتری استفاده می کند.

محققان با استفاده از داده های جمع آوری شده به این طریق، حرکت قفسه سینه و لگن و سرعت راه رفتن فرد را بررسی کردند.

به گفته ساچل، «به طور کلی افراد می دانند که بین تکبر و روانشناسی ارتباط وجود دارد. تحقیق ما شواهد عملی را ارائه می کند که اثبات کننده این موضوع است که نوع شخصیت در حقیقت در شیوه راه رفتن ما متجلی می شود.»

تشخیص دام مبتلا به تب مالت در قوچان
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات