طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بین المللراهپیمایی گسترده مردم نیجریه برای آزادی علامه زکزاکی

راهپیمایی گسترده مردم نیجریه برای آزادی علامه زکزاکی

شروع راهپیمایی روز قدس با حضور گسترده مردم روزه دار زیر آفتاب سوزان

صدها هزار نفر از مردم نیجریه برای اعتراض به ادامه دستگیر علامه زکزاکی با پای پیاده و با وسایل نقلیه در حال عزیمت به پایتخت این کشور هستند.

تظاهرات نیجریه, شیخ زکزاکی, علامه ابراهیم زکزاکی, راهپیمایی گسترده مردم نیجریه آزادی علامه زکزاکی

تظاهرات نیجریه, شیخ زکزاکی, علامه ابراهیم زکزاکی, بین الملل, نیجریه

به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، خبرگزاری نیجریه نقل از داد خیابان ها در تسخیر معترضان در آمده است.


اعضای جنبش اسلامی نیجریه، آزادی فوری شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر خود را که از دسامبر گذشته در دستگیر است، خواستارند.


قابل ذکر است که حال علامه زکزاکی مساعد نیست.


تظاهرات مردم نیجریه در حمایت از شیخ زکزاکی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات