طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های ربات های تبدیل شونده واقعی هستند

عکس های ربات های تبدیل شونده واقعی هستند

تصاویر جنگنده ایرانی قاهر 313؛ رویایی کِه بِه واقعیت تبدیل شد

مهندسان ترکیه ای توانستند ربات های تبدیل شونده را به دنیای واقعی بیاورند.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، گروهی 12 نفره از مهندسان ترکیه ای توانستند کاری کنند که ماشین ها با فشار دادن یک دکمه تبدیل به یک ربات با دست و پا تبدیل شوند.


باشگاه شبانه, مهندسان ترکیه ای, ربات های تبدیل شونده, ربات تبدیل شونده واقعی هستندتصاویر

باشگاه شبانه, مهندسان ترکیه ای, ربات های تبدیل شونده, ترکیه, دنیای واقعی, باشگاه خبرنگاران جوان, تبدیل شوندگان


تبدیل شوندگان, مهندسان ترکیه ای, ربات های تبدیل شونده, ربات تبدیل شونده واقعی هستندتصاویر


این فرآیند درست شبیه به ربات هایی به نام تبدیل شوندگان است که در سینمای هالیوود اعتباری برای خود دارند.


در ویدیویی که از این سازه مهندسی دیده شده است، پس از فشار دادن دکمه مخصوص تبدیل شدن درهای این خودرو پس از اینکه باز می شوند، به بازوهای ربات تبدیل می شوند و سبعد سر آن از سقف خودرو بیرون می آید.


تبدیل شوندگان, باشگاه شبانه, ترکیه, ربات تبدیل شونده واقعی هستندتصاویر


باشگاه خبرنگاران جوان, باشگاه شبانه, مهندسان ترکیه ای, ربات تبدیل شونده واقعی هستندتصاویر


گفته می شود، اگرچه این خودروها هنوز قیمت گذاری نشده اند، اما کمپانی حمایت کننده از این پروژه قصد دارد که در آینده این خودروها را به فروش برساند.


شنل نامرئی هری پاتر به واقعیت تبدیل می شود
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات