طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیعیدتان مبارک و خدا نگهدار شما! | رحمتی

عیدتان مبارک و خدا نگهدار شما! | رحمتی

آیا مهدی رحمتی از فوتبال خداحافظی می کند؟

کاپیتان تیم استقلال عید را به خبرنگاران تبریک گفت.


استقلال, مهدی رحمتی

کاپ: مهدی رحمتی کاپیتان آبی پوشان در هنگام عبور از منطقه مخصوص گفتگو وقتی با خبرنگاران مواجه شد گفت: عید شما مبارک و خدا نگهدارتان.

رحمتی با بیان همین یک جمله کوتاه سریع از منطقه مخصوص گفتگو عبور کرد و رفت.

زمان خداحافظی رحمتی مشخص شد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات