طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیرسول خطیبی 38 سال شد

رسول خطیبی 38 سال شد

خطیبی یاد پدر صادقیان را زنده کرد

رسول خطیبی امروز در هتل ارم ، محل اردوی این تیم سوپرایز شد.

ورزش سه: رسول خطیبی امروز در هتل ارم ، محل اردوی این تیم سوپرایز شد.

پس از جلسه فنی این تیم و زمانی که اعضای تیم در حال ترک سالن بودند سرپرست و روابط عمومی این باشگاه با اوردن کیک به محل خطیبی را سوپرایز کرده و تولد 38 سالی رسول خطیبی را جشن گرفتند.

ماشین سازی فردا در تهران میهمان نفت است.

رسول خطیبی, رسول خطیبی, ماشین سازی, رسول خطیبی

ماشین سازی, رسول خطیبی, رسول خطیبی

رسول خطیبی, رسول خطیبی, ماشین سازی, رسول خطیبی

ماشین سازی, رسول خطیبی, رسول خطیبی, رسول خطیبی

رسول خطیبی, ماشین سازی, رسول خطیبی, رسول خطیبی

در اوج آمادگی هستیم | رسول خادم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات