طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیرهگیری قاچاق با سامانه جامع گمرکی

رهگیری قاچاق با سامانه جامع گمرکی

سامانه جامع امور گمرکی دَر اصفهان

مدیر کل فرآیندهای گمرکی ستادمبارزه با قاچاق کالا وارز گفت: با ادامه روند اجرای سامانه جامع گمرکی شاهد اثرات مثبت آن در کاهش ورود کالاهای غیر مجاز به داخل کشور خواهیم بود.

اقتصادی, قاچلق کالا, کالای وارداتی, رهگیری قاچاق سامانه جامع گمرکی

اقتصادی, قاچلق کالا, کالای وارداتی, گمرک, کالای غیر مجاز, کد رهگیری
امیرمحمد پرهام فر مدیر کل فرآیندهای گمرکی ستادمبارزه با قاچاق کالا وارز در مصاحبه با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:فعالیت های گمرک درغالب سامانه موضوعی است که در دهه نود ملی توسط سازمان جهانی گمرک به منظور مکانیزه شدن تمامی فغالیت های گمرکی مطرح و در سال های گذشته کامل تر وبروزتر شد اما درکشور ما این سیستم به دلایل مسایل امنیتی وعدم پوشش دهی کامل رویه های گمرکی، بصورت کامل قابل اجرا نبود.

وی درادامه بیان کرد:در دهه نود شمسی مقرر شد که گمرک کل فرآیندهای خود را درغالب یک طرح ساماندهی هوشمند کرده و از آن زمان طی یک همکاری بین سازمان گمرک و پژوهشکده فن آوری های نوین دانشگاه تهران این سامانه به همراه زیرسامانه هایی بصورت کاملا بومی طراحی شد.

پرهام فر تصریح کرد: این سامانه جامع تمامی روندها و فرآیندهای گمرکی از جمله عبور،ورود ،صدور کالا و همچنین رویه های مرز نشینی را تحت پوشش قرار می دهد به این معنا که اگر این سامانه بصورت کامل طراحی واجرایی شود ازمرحله ای که کالا وارد گمرک می شود تا ترخیص کالا و دریافت پروانه گمرکی ،توسط سامانه مذکور صورت پذیرد وتا حد امکان از ارتباط مستقیم اپراتور ومامور گمرک با صاحب کالا پیشگیری شود.

وی ادامه داد:این طرح از سال 91 درگمرک بوشهر اجرایی شده و بلافاصله پس ازاجرایی شدن سامانه ، شاهد افزایش درآمدهای گمرکی کشور بودیم .لازم به ذکر است که توانستیم اطلاعات بازرگانی کشور را نیز کامل تر کنیم.

مدیر کل فرآیندهای گمرکی ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه درقانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز شفافیت و قابلیت رهگیری و پیگیری فرآیندهای تجاری بصورت کامل پیش بینی شده است ،افزود: ضروری است که سامانه جامع امور گمرکی به سامانه های دیگر مانند سامانه های ناظر به حمل ونقل کالاهای وارداتی،سامانه های انبارش و همچنین سامانه های ناظر بر کد رهگیری متصل شود.

وی درپایان بیان کرد:از ابتدای سال جاری این طرح به صورت جدی تر درسطح گمرکات کشور در حال پیگیری است که حتما با ادامه این روند شاهد اثرات مثبت آن در کاهش ورود کالاهای غیر مجاز به داخل کشور خواهیم بود.قاچاق کالا و ارز آسیب زا ترین عنصر اقتصادی جامعه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات