طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
16روستای شهرستان ماکوتصادفار از اعتبارات صندوق توسعه ملی

16روستای شهرستان ماکوتصادفار از اعتبارات صندوق توسعه ملی

دوست حسینی رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی شد

درشهرستان ماکو نیز آبرسانی به 16 روستای این شهرستان درمنطقه بورالان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی صورت می گیرد.

آبرسانی, آذربایجان غربی, ماکو, روستای شهرستان ماکوبرخوردار اعتبارات صندوق توسعه ملی

آبرسانی, آذربایجان غربی, ماکو
به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، ازاین تعداد روستا آبرسانی به پنج روستای ملحم، علوحاجو، عجمی، علی فراش ودرهن درهفنه دولت سال گذشته به بهره برداری رسیده وروستاهای گل عالی، سالبند، گریک، شوریک وحاجو نیز همزمان با هفته دولت سال جاری از نعمت آب آشامیدنی سالم وبهداشتی برخوردار شدند.

عملیات آبرسانی به شش روستای دیگرنیز شامل سوریک، قلعه جوق، کداک، ملاحسن، کاجد وموس نیزادامه داشته وپیش بینی می شود تا پایان سال مالی 95 بهره بردرای از آن شروع شود.

برای بهره مندی این تعداد روستا ازآب آشامیدن، با بهسازی یک دهنه چشمه درمنطقه چشمه ثریا واحداث خط انتقال بطول 54کیلومتر، با بهره گیری از پنج باب ایستگاه پمپاژ آب مورد نیاز ازمنشا تولید به روستاهای منطقه انتقال داده می شود.

با بهره برداری کامل از این پروژه 485خانواربا دوهزارو165نفر جمعیت ازآب آشامیدنی سالم وبهداشتی برخوردار می شوند.

71میلیارد ریال برای اجرای این پروژه پیش بینی اعتبار گردیده که تاکنون 42میلیارد ریال آن جذب وهزینه شده است.

ازمیزان اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این پروژه، 30میلیاردریال ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است.

صفدر حسینی و صندوق توسعه ملی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات