طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیرکورد تاریخی برای خوردبین 68 ساله

رکورد تاریخی برای خوردبین 68 ساله

شکسته شدن رکورد 6 ساله دینامو زاگرب

روز دوم مهرماه سال 1327 محمود خوردبین در تهران متولد شد وامروز او 68 ساله میشود .


پرسپولیس

ورزش سه: در تاریخ فوتبال کشورمان هیچ مردی به اندازه او در یک مجوعه تیمی ثبات واعتبار نداشته است.


محمود خوردبین از سال 1348 تا امروز وطی 47 سال قبل،39 سال تمام در پرسپولیس به عناوین متفاوت  حضور داشته است .


خوردبین اما در مسئولیت سرپرستی تیم پرسپولیس از سال 60 تا امروز به جز در 2 مقطع 4 ساله ،همواره در تیم فوتبال پرسپولیس حاضر بوده است.در تاریخ فوتبال ما هیچ فردی در مسئولیت خود از بازیکن تا مربی وسرپرست ومدیر ،رکوردی معادل وحتی نزدیک به محمود خوردبین را نداشته است .


خوردبین به جز یک مقطع 5 ماهه حضور در بانک ملی تهران در همه ادوار فوتبال کشور در پرسپولیس بوده است وازسال 48 تا امروز در فوتبال فقط وفقط  با یک تیم در هر عنوان از جمله بازیکن،کمک مربی،سرمربی(در حدود 5 بازی) وسرپرست بوده است.

شناگر 19 ساله رکورد المپیک را شکست
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات