طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
زباله ها زیر پل جا خوش کردند! فیلم

زباله ها زیر پل جا خوش کردند! فیلم

زباله هایی که در سطل زباله جا خوش کرده اند فیلم

تخلیه زباله های فراوان در داخل رودخانه الوند شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه باعث مشکلات زیست محیطی در این منطقه شده است.

پل, فیلم, زباله, زباله پل جا خوش کردند!

پل, فیلم, زباله, پل انقلاب, دانلود
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ تخلیه زباله های فراوان در داخل رودخانه الوند شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه باعث مشکلات زیست محیطی در این منطقه شده است.

منبع: شهروندخبرنگار – سرپلذهاب (کرمانشاه)

پل,فیلم,زباله,پل انقلاب,دانلود,پل,فیلم,زباله,پل انقلاب,دانلوداینجا کلیک کنید
زباله هایی که در شهر جا خوش گرده اند فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات