طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیزمان انتخاب هئیت رئیسه «مستقلین ولایی»

زمان انتخاب هئیت رئیسه «مستقلین ولایی»

هئیت رئیسه احزاب آسیایی بِه دعوت حزب مؤتلفه به ایران آمدند +جزئیات برنامه ها

عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس از انتخاب هئیت رئیسه دائم فراکسیون متبوع خود بعد از تعطیلات مجلس خبر داد.


مجلس دهم

باشگاه خبرنگاران جوان: عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس از انتخاب هئیت رئیسه دائم فراکسیون متبوع خود بعد از تعطیلات مجلس خبر داد.

غلامعلی جعفر زاده ایمن در این خصوص گفت: این فراکسیون بعد از انتخاب هئیت رئیسه دائم کمیته های تخصصی خود را تشکیل می دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: همچنین این فراکسیون بعد از تشکیل کمیته های تخصصی و انتخاب روسای این کمیته ها، شورای اجرایی تشکیل خواهد داد.

عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با بیان اینکه فراکسیون مستقلین ولایی بعد از تشکیل شورای اجرایی پیگیر مجمع عمومی فراکسیون ها در مجلس خواهد بود، بیان داشت: این فراکسیون اهداف مطلوبی را در مجلس پیگیری می کند که تشکیل مجمع عمومی فراکسیون ها یکی از آن موارد است.

جعفر زاده ایمن آبادی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فراکسیون متبوع خود برنامه برای انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت و یا خیر؟ تاکید کرد: فراکسیون مستقلین ولایی کارکرد درون مجلس دارد و در بیرون از مجلس هیچ کارکردی نخواهد داشت.

«مستقلین ولایی» نام نهایی فراکسیون سوم مجلس است
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات