طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آخرین اخبار حوادثموتور، مرا به سرقت وادار کرد! | سارق سابقه دار

موتور، مرا به سرقت وادار کرد! | سارق سابقه دار

کاهش سرقت با بازداشت سارق سابقه دار

سارق سابقه دار، وقتی درست یک هفته بعد از آزادی از زندان باز هم به جرم دزدی بازداشت شد، در اظهارات عجیب خود ادعا کرد که صداهای عجیبی او را به انجام سرقت وادار می کنند. این مرد در دادسرای ویژه سرقت پایتخت مدعی شد که هربار سوار موتور می شود، صداهایی او را مجبور می کنند که دست به سرقت بزند.

روزنامه شهروند: سارق سابقه دار، وقتی درست یک هفته بعد از آزادی از زندان باز هم به جرم دزدی بازداشت شد، در اظهارات عجیب خود ادعا کرد که صداهای عجیبی او را به انجام سرقت وادار می کنند. این مرد در دادسرای ویژه سرقت پایتخت مدعی شد که هربار سوار موتور می شود، صداهایی او را مجبور می کنند که دست به سرقت بزند.

چند روز پیش بود که به مأموران پلیس خبر یک سرقت در یکی از خیابان های پایتخت رسید. مأموران بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و برای بررسی موضوع راهی محل حادثه شدند. با حضور مأموران مشخص شد که مرد ورزشکاری، زمانی که درحلقه محاصره دو دزد حرفه ای قرار گرفته، با یک حرکت توانسته از سرقت کردن آنها پیشگیری کند و مانع فرارشان شود. بنابراین دوسارق خیلی زود دستگیر شدند و مرد ورزشکار نیز تحت تحقیق پلیس قرار گرفت.

می خواستند موبایلم را سرقت کنند که دستگیرشان کردم

مالباخته وقتی درمقابل پلیس قرار گرفت، در تحقیقات به آنها گفت: «امروز درحال صحبت با موبایلم بودم که ناگهان دو مرد موتورسوار را در یک قدمی خود دیدم. یکی از آنها قصد سرقت موبایل مرا داشت که من مقاومت کردم و دست سارق را گرفتم. من که ورزشکار هستم و در اینجور موارد به خوبی می توانم از خودم دفاع کنم، هم مانع سرقت شدم و هم سعی کردم هرطور شده سارق را گیر بیندازم و مانع فرار آنها شوم. من می خواستم هرطور شده مانع فرار آنها شوم، برای همین موتور را هل دادم و هردو سارق نقش بر زمین شدند. از طرفی مردم هم با دیدن این صحنه به پلیس زنگ زدند و طولی نکشید که مأموران در محل حاضر شدند و هردو دزد موبایل قاپ را بازداشت کردند.»

موتور سیاه مستم می کند

در ادامه متهمان دستگیرشده تحت بازجویی قرار گرفتند. هردو سارق میانسال صبح یکشنبه برای انجام جلسه بازپرسی به دادسرای ویژه سرقت منتقل شدند و به سوالات قاضی امین میروکیلی پاسخ دادند. تحقیقات نشان داد که یکی از این سارقان که ٥٨ سال سن دارد، زندانی فراری است. او ٣ هفته پیش به جرم سرقت گوشی و کیف قاپی بازداشت شد و در دادسرا به ٣٠ سرقت اعتراف کرده بود، اما توانست تا پیش از جلسه دادگاه با سپردن وثیقه از زندان مرخصی بگیرد. برای همین هنوز یک هفته از آزادی اش نگذشته بود که بار دیگر نقشه سرقت کشید.

این مرد میانسال که اعتیاد به شیشه دارد، در تحقیقات به بازپرس گفت: «چند وقت پیش بود که به اتهام سرقت بازداشت شدم. پس از بازداشت توبه کردم و تصمیم گرفتم دیگر دزدی نکنم. برای همین وقتی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدم، یک موتور خریدم. در آن زمان پس از بازداشت قاضی موتورم را آزاد نکرد و همچنان توقیف بود. برای همین موتوری خریدم تا در پیک کار کنم و خرج زندگیم تامین شود. می خواستم از راه حلال پول درآورم، اما نمی دانم چرا هروقت سوار موتور می شوم، صداهای عجیبی از آن می شنوم.

 موتور مرا مست می کند یا درواقع بهتر بگویم سیاه مستم می کند. وقتی سوار موتور می شوم، ناخودآگاه از خود بیخود می شوم و درچنین وضعیتی هرصدایی که می شنوم، آن را انجام می دهم. خودم هم دلیلش را نمی دانم، اما همیشه برایم اینگونه بوده است. روزحادثه هم همین اتفاق برایم تکرار شد. به محض این که روی موتور نشستم، باز هم آن صداهای عجیب را شنیدم. صداهایی که می گفت باید موبایل های مردم را سرقت کنی تا خرج زندگیت تأمین شود. هرچه سعی کردم به این صداها گوش ندهم، فایده ای نداشت تا این که بالاخره تسلیم شدم. آن روز مجبور شدم به آن صداهایی که مدام در گوشم زمزمه می کردند، گوش دهم.

انگار کسی می گفت تا سرقت نکنی، زمزمه ها قطع نمی شوند. من هم با این که  تنها یک هفته بود مرخصی گرفته و از زندان آزاد شده بودم و می خواستم زندگی جدیدی بسازم، ناچار شدم فرمان صداها را اجرا کنم. برای همین پیش یکی از دوستانم که او هم سابقه سرقت دارد، رفتم. ما با هم نقشه سرقت کشیدیم و بعد از آن به خیابان آمدیم. در مرکز شهر بودیم که مردی را درحال صحبت با موبایل گران قیمتش دیدیم. همان لحظه تصمیم به سرقت گوشی اش گرفتیم، اما فکرش را نمی کردیم که او ورزشکار باشد. تا به سمتش رفتیم، دستمان را گرفت و بار دیگر گیر افتادیم. درصورتی که اصلا فکرش را هم نمی کردیم که در اولین سرقت گیر بیفتیم.»

با اعترافات عجیب این مرد سارق، همدست وی هم به دزدی اعتراف کرد و گفت: «می خواستم هزینه اعتیاد و زندگی خود را تأمین کنم. برای همین تصمیم به سرقت گرفتم. من و همدستم قصد سرقت موبایل و کیف به صورت سریالی داشتیم که در اولین سرقت گیر افتادیم و نقشه هایمان ناکام ماند.»

بنابراین بعد از این اعترافات هردو با قرار قانونی دراختیار مأموران پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفتند و تحقیقات در این باره ادامه یافت.

بازداشت سارق موتور سیکلت با 4 فقره سرقت در زنجان
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات