طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ساعات حرکت قطار زنجان

اعلام ساعات حرکت قطار از راه آهن زنجان در یک نگاه

ساعات, زنجان, قطار, ساعات حرکت قطار زنجان

ساعات, زنجان, قطار, حرکت
به نقل از طاها پخش از طاها پخش،ساعات حرکت قطار زنجان به شرح ذیل می باشد:


مبداء

مقصد

نوع قطار

ایام هفته

ساعات حرکت

زنجان

تهران

اتوبوسی دوطبقه تهویه دار)صبا)

همه روزه

10:50 , 06:35

زنجان

تهران

پردیس)تندرو(

همه روزه

18:20 , 14:35

زنجان

مشهد

چهارتخته درجه یک-۶صندلی درجه دو

همه روزه

12:30 , 20:25

facebook google telegram twitter whatsApp