طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ساعات حرکت قطار زنجان

ساعات حرکت قطار زنجان

ساعات حرکت قطار زنجان

اعلام ساعات حرکت قطار از راه آهن زنجان در یک نگاه

ساعات, قطار, حرکت, ساعات حرکت قطار زنجان

ساعات, قطار, حرکت, زنجان
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان،ساعات حرکت قطار زنجان به شرح ذیل می باشد:

مبداء

مقصد

نوع قطار

ایام هفته

ساعات حرکت

زنجان

تهران

اتوبوسی دوطبقه تهویه دار)صبا)

همه روزه

10:50 , 06:35

زنجان

تهران

پردیس)تندرو(

همه روزه

18:20 , 14:35

زنجان

مشهد

چهارتخته درجه یک-۶صندلی درجه دو

همه روزه

12:30 , 20:25برنامه حرکت قطارها تا 15 فروردین 95
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات