طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیساعت پروازها تغییر می کند؟

ساعت پروازها تغییر می کند؟

ضرورت اجرای محدودیت ساعت برای پروازهای فرودگاه مهرآباد

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از انجام پروازها طبق زمان درج شده در بلیت با وجود تغییر ساعت رسمی کشور از امشب خبر داد.


ساعت پرواز

خبرگزاری مهر: به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده گفت: نظر به این که مقرر است از ۲۴ امشب (۳۰ شهریورماه) ساعت رسمی  کشور یک ساعت به عقب کشیده شود لازم است مسافران پروازهای داخلی و خارجی دقت کنند که کلیه پروازها بر اساس زمان درج شده در بلیت هواپیما انجام خواهد شد.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشور افزود: مسافران پروازها باید ضمن توجه نسبت به تنظیم ساعت خود با ساعت رسمی کشور، بر اساس زمان درج شده در بلیت هواپیما به فرودگاه ها مراجعه کنند.

قطری ها ساعت بازی بانک سرمایه را تغییر دادند
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات