طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعی20 تا 40 سالگی، اوج سن مصرف مواد مخدر

20 تا 40 سالگی، اوج سن مصرف مواد مخدر

تنباکوهای مورد استفاده در رستوران های سنتی حاوی مواد مخدر هستند

کارشناس پژوهشی اعتیاد گفت: اوج مصرف مواد مخدر بین 20 تا 40 سالگی است.


آسیب های اجتماعی

خبرگزاری میزان: هومان نارنجیا کارشناس و پژوهشگر اعتیاد اظهار داشت: حالت اعتیاد در کشور نسبت به سالهای گذشته تغییر چندانی نداشته است و همچنان بیشترین معتادان کشور را جوانان تشکیل می دهند.

وی افزود:این روزها اعتیاد در بین سنین 20 تا 40 سالگی اتفاق می افتاد که اکثرا خانمها بین 18 تا 35 سالگی و آقایان 20 تا 40 سالگی درگیر مواد مخدر می شوند.

این کارشناس اعتیاد درادامه از افزایش مصرف قلیان و سیگار در بین دانش آموزان خبر داد و گفت: از دروازه های ورودی اعتیاد مصرف سیگار، قلیان و الکل است و اگر جوانی به خصوص قبل از سن 19 سالگی آن را مصرف کند احتمال معتاد شدنش عمده است. البته یکی دیگر از دلایل روی آوردن به مصرف مواد واعتیاد اختلالات روانی فرد است.

وی بیان کرد: این روزها مصرف موادی مثل حشیش، علف، گل مد شده است و بیشتر دانشجویان از این مواد اعتیاد آوار استفاده می کنند.

کارشناس اعتیاد در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر باید آموزشهای بیشتری برای جلوگیری و مبارزه با اعتیاد در کشور فراهم شود.

ریشه کنی مصرف مواد مخدر نیازمند فرهنگ سازی وَ همکاری و عزم عمومی اَست
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات