طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سرعت گیر در شیب تند اتوبان! فیلم

سرعت گیر در شیب تند اتوبان! فیلم

تعویض سرعت گیرهای پلاستیکی در ارومیه

در وسط اتوبان شهرکرد-اصفهان و شیب تند آن چند سرعت گیر نصب شده است.

شهروندخبرنگار, سرعت گیر, آسیب, سرعت گیر شیب تند اتوبان!

شهروندخبرنگار, سرعت گیر, آسیب, اتوبان, شیب تند, شهرکرد اصفهان
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ در وسط اتوبان شهرکرد-اصفهان و شیب تند آن چند سرعت گیر نصب شده، که باعث آسیب به خودروها شده است.در فیلم ارسالی یکی از شهروندان از نصب سرعت گیر در وسط اتوبان شهرکرد -اصفهان، تصویربرداری شده است.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

شهروندخبرنگار,سرعت گیر,آسیب,اتوبان,شیب تند,شهرکرد اصفهان,شهرکرد اصفهان,اتوبان,شهروندخبرنگار,آسیب,سرعت گیر,شیب تنداینجا کلیک کنید


فیلم موضع گیری تند وَ تیز مدیری نسبت بِه برخی شایعات
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات