طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیسریال بدعهدی های آمریکا در برجام با انتخاب رئیس جمهور جدید تمام نمی شود

سریال بدعهدی های آمریکا در برجام با انتخاب رئیس جمهور جدید تمام نمی شود

آیا رئیس جمهور بعدی آمریکا باید بِه فکر "برجام 2" باشد؟ | المانیتور

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: سریال بدعهدی آمریکایی ها در برجام با انتخاب رئیس جمهور جدیدشان تمام نمی شود.

مجلس, توافق, برچام, سریال بدعهدی آمریکا برجام رئیس جمهور تمام

مجلس, توافق, برچام, آمریکا
محمدجواد جمالی نماینده مردم فسا در مصاحبه با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به طرح برخی از نگرانی ها مبنی بر کارشکنی آمریکایی ها در صورت تغییر رئیس جمهور این کشور درباره اجرای برجام، گفت: آمریکایی از هر بهانه ای برای بدعهدی در اجرای برجام استفاده خواهند کرد.


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تاکید کرد: آمریکا در زمینه مسائل بانکی بعد از برجام از سویی ادعا می کنند که زیرساخت های ایران آمادگی لازم برای ارتباطات بانکی را ندارد و از سوی دیگر اعتقاد داد رئیس جمهور جدید این کشور برجام را به نوع دیگری اجرا خواهد کرد.


جمالی در ادامه تاکید کرد: بدون شک آمریکایی ها همواره به دنبال بهانه جویی در مسیر اجرای برجام بوده و سریال بدعهدی آمریکایی ها با انتخابات رئیس جمهور جدید تمام نخواهد شد.


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: آمریکایی ها در حال حاضر در روند اجرای برجام وقت تلف می کنند تا فشار سیاسی خود علیه ایران را به نوعی از این طریق اعمال کنند.


خانواده اوباما چگونه رئیس جمهور آمریکا را به سمت همجنسگرایی سوق دادند؟
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات