طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های سلفی با جنازه خرس

عکس های سلفی با جنازه خرس

تصویر تصاویری از سلطان سلفی با حیوانات 10

دانش آموزان یک مدرسه با جنازه خرسی که با گلوله کشته شده بود،تصویر سلفی انداختند.

به نقل از خبرنگاران باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، دانش آموزان مدرسه در منطقه ای در سیبری روسیه پس از اینکه یک خرس به محل بازی آن ها آمده بود و با گلوله کشته شده بود، با آن تصویر سلفی انداختند.


جنازه خرس, روسیه, باشگاه خبرنگاران جوان, سلفی جنازه خرس

جنازه خرس, روسیه, باشگاه خبرنگاران جوان, عکس سلفی, باشگاه شبانه, سلفی با جنازه خرس


باشگاه خبرنگاران جوان, روسیه, جنازه خرس, سلفی جنازه خرس


این خرس گرسنه درست در زمانی که کلاس های صبح در حال شروع شدن بودند، به محوطه سرگرمی دانش آموزان وارد شد و باعث وحشت دانش آموزان مدرسه شد.


پس از حضور نیروهای پلیس در محوطه با تماس مسئولان مدرسه، آن ها تلاش کردند که خرس را به آرامی به بیرون از حیاط مدرسه هدایت کنند اما این خرس بود که پرخاشگرانه رفتار کرد و آغاز به حمله به مردمی که در محل بودند، کرد.


سلفی با جنازه خرس, جنازه خرس, باشگاه شبانه, سلفی جنازه خرس


باشگاه خبرنگاران جوان, جنازه خرس, روسیه, سلفی جنازه خرس


با وجود مقاومتی که خرس از خود نشان می داد، تنها تصمیمی که برای نیروهای پلیس مانده بود شلیک کردن به آن بود و پلیس ها آن کار را انجام دادند.


پس از اینکه خرس بی جان روی زمین بود، مدیر مدرسه به دانش آموزان اجازه داد که با آن تصویر سلفی بیندازند.


باشگاه خبرنگاران جوان, تصویر سلفی, سلفی با جنازه خرس, سلفی جنازه خرس


گفتنی است،متخصصان حیوانات درباره حمله رفتار پرخاشگرانه خرس گفته اند که این رفتار خرس به خاطر پیر بودن و پوسیدن دندان های آن بوده است.


سلفی امیر حسین رستمی با کشتی گیران المپیکی اینستاپست
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات