طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سمپاشی رایگان اماکن پرورش دام بوئین زهرا

سمپاشی رایگان اماکن پرورش دام بوئین زهرا

اجرای طرح سمپاشی رایگان دام وَ اماکن دامی

طرح توزیع و نظارت بر سم پاشی در روستاهای محروم بویین زهرا با هدف مقابله با بیماری های قابل انتقال از طریق انگلهای خارجی اجرا شد .

سمپاشی, اماکن, رایگان, سمپاشی رایگان اماکن پرورش دام بوئین زهرا

سمپاشی, اماکن, رایگان, پرورش, قزوین

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، از قزوین ؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا گفت : انگلهای خارجی ، علاوه بر کاهش تولید در دام به علت ایجاد استرس و تضعیف سیستم ایمنی دام ها ، ناقل برخی از بیماریهای ویروسی و تک یاخته ای همانند عامل بیماری های لمپی اسکین ، تیلریوز و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو(CCHF) هستند که سمپاشی دام ها و اماکن دامی ،بهترین روش کنترل و جلوگیری از این بیماریها است .

مهرزاده افزود : این طرح در روستاهایی که جمعیت دامی آنها بیش از پانزده راس گوسفند وبز است به طور رایگان انجام شد.

انتشار فیش حقوقی مدیر آموزش وَ پرورش شهرستان بوئین زهرا
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات