طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنریشجریان؛ میراثی که قدرش را ندانستیم

شجریان؛ میراثی که قدرش را ندانستیم

آوازهای بنان و شجریان را تقلید می کردم | سالار عقیلی

روزنامه آفتاب یزد به مناسبت اول مهر تولد محمدرضا شجریان بخشی از صفحه یک خود را به سالروز تولد وی اختصاص داد.

خبرآنلاین: روزنامه آفتاب یزد به مناسبت اول مهر تولد محمدرضا شجریان بخشی از صفحه یک خود را به سالروز تولد وی اختصاص داد.

محمدرضا شجریان, محمدرضا شجریان, محمدرضا شجریان, شجریان میراثی قدرش ندانستیم

محمدرضا شجریان

قیافه جدید همایون شجریان / عابد زاده و فرزندانش
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات