طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیشرط توره برای بازگشت به منچسترسیتی

شرط توره برای بازگشت به منچسترسیتی

شرط عجیب پرسپولیس برای بازگشت رضائیان چه بود؟

سرمربی منچسترسیتی از مدیر برنامه های یحیی توره به شدت عصبانی است.


گواردیولا, یحیی توره

کاپ: پپ گواردیولا گفته یحیی توره برای منچسترسیتی بازی نخواهد کرد، مگر اینکه دمیتری سلوک از او عذرخواهی کند. پپ در پاسخ به صحبت های سلوک گفت:

برای من خیلی سخت بود که یحیی را در لیگ قهرمانان قرار دهم. خیلی سخت. من او را می شناسم، می دانم که بازیکن خوبی است، اما بیرون گذاشتن الکس گارسیا نیز خیلی سخت بود.

گواردیولا ادامه داد:

روزی که مدیر برنامه های یحیی آن حرف ها را زد، او را کنار گذاشتم. تا وقتی که آقای اسلوک به کنفرانس خبری باز نگردد و از من عذرخواهی نکند یحیی بازی نخواهد کرد. یحیی تا آن زمان از تیم کنار گذاشته خواهد شد. اگر دمیتری یحیی را دوست داشته باشد این کار را خواهد کرد.

شرط دولت برای بازگشت مدیران بازنشسته
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات