طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
شطرنج باز کرمانی سوم کشورشد

شطرنج باز کرمانی سوم کشورشد

شطرنج باز خوزستانی سوم در جدول رده بندی کشوری

یک کرمانی مقام سوم کشوری مسابقات شطرنج رده های سنی کشور را به دست آورد .

رده, شطرنج, مسابقه, شطرنج باز کرمانی سوم کشورشد

رده, شطرنج, مسابقه, کرمان, آسیایی
به نقل از خبرنگارکرمان،حامد بهروزی مقدم از کرمان توانست مقام سوم رده ی سنی زیر 14 سال کشور را در رشت را بدست آورد و به مرحله ی نهایی (انتخابی مسابقات آسیایی و جهانی) راه پیدا کند.

عنوان سومی شطرنج باز استان در رقابتهای مدارس آسیا
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات