طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنریشعر دفاع مقدس در دوران جنگ پرتپش تر از سایر زمان ها بود

شعر دفاع مقدس در دوران جنگ پرتپش تر از سایر زمان ها بود

مراسم استقبال از سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس - تبریز‎

شعر دفاع مقدس در دوران جنگ تحمیلی پرتپش تر از دوره های پس بود و مفاهیم حماسی در آن مشاهده می شد.

ادبیات دفاع مقدس, رضا اسماعیلی, شاعر, شعر دفاع مقدس دوران جنگ پرتپش سایر زمان

ادبیات دفاع مقدس, رضا اسماعیلی, شاعر, شعر دفاع مقدس
رضا اسماعیلی، شاعر در مصاحبه با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به آنکه بعد از انقلاب جریانی به نام شعر انقلاب اسلامی به وجود آمد، گفت: بعد از وقوع جنگ تحمیلی، شعر انقلاب به حاشیه رفت و به جای آن شعر دفاع مقدس ایجاد شد. شاعران معاصر نیز آثار فراوانی با موضوع جنگ 8 ساله دفاع مقدس سرودند. شعر این حوزه در دوران جنگ تحمیلی پرتپش تر از دوره های پس بود و مفاهیم حماسی در آن مشاهده می شد.

وی افزود: شعرهای دفاع مقدس در جبهه ها با رجزهای حماسی همراه شد و مضامین عاشورایی و حماسی در این نوع شعر با یکدیگر آمیخته شده و بسیار تاثیرگذار بود. بعد از جنگ و دفاع مقدس این مسئله پیش آمد که دیگر به سرودن اشعاری با مضامین دفاع مقدس نیازی نداریم و تاریخ مصرف آن گذشته است. از این مسئله غافل بودیم که تبعات و عواقب جنگ تحمیلی ادامه دارد و با همسران و فرزندان شهدا زندگی می کنیم و مسائل آن ها را می توان روایت شعر کرد. برخی شاعران این هوشمندی را داشتند و سرودن این نوع شعر را ادامه دادند.

اسماعیلی ادامه داد: موضوعاتی چون فجایع و مظالمی که در اقصی مناطق دنیا بود، دستمایه شاعران شد و آنها اشعاری با مضامین پایداری سرودند. امروز شعر دفاع مقدس به حیات مقدس خود ادامه می دهد. هرچند ممکن است با این مضمون خلق نشوند. به نوعی هنوز هم نیاز داریم شعر دفاع مقدس را استمرار ببخشیم. امروز باید توجهمان را در دنیا اسلام به این مسئله معطوف کنیم که اشعاری با این محتوا دستمایه شاعر قرار بگیرد. تا زمانی که حق مستضعفین را پایمال می کنند، شاعران نیز باید با آن هم نوایی کنند.

مراسم زیارت عاشورا با حضور پیکرهای شهدای دوران دفاع مقدس - شیراز ‎
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات