طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنریشعر شاعر مسلمان با شاعر غیر مسلمان باید مختلف باشد

شعر شاعر مسلمان با شاعر غیر مسلمان باید مختلف باشد

سرودن شعر نیمایی، محک توانایی شاعر است

شعر فرآیندی است که از پیرامون اجتماع و مذهب هر جامعه سرچشمه می گیرد.

شعر, شاعر, سعید بیابانکی, شعر شاعر مسلمان شاعر غیر مسلمان متفاوت

شعر, شاعر, سعید بیابانکی, شاعر مسلمان, شاعر غیرمسلمان
سعید بیابانکی شاعر در مصاحبه با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: در بسیاری از احادیث و روایات آمده که بسیاری از بزرگان ما از این رسانه برای انتقال معانی و مفاهیم خود استفاده می کردند. بعد این نشان از ارزش بالای رسانه ای مثل شعر دارد که باید بیش از این ها با آن توجه کرد تا از آن استفاده ای درست شود.

شاعر مجموعه «نیمی از خورشید» ادامه داد: شاعر سرچشمه شعرش را از اجتماع و پیرامون خود می گیرد و از آنجایی که ما شاعر مسلمان هستیم، باید سرچشمه و جنس شعرمان با دیگر شاعران دنیا مختلف باشد.

بیابانکی خاطرنشان کرد: فرق شاعر مسلمان و غیر مسلمان در همین است، با آنکه بسیاری از شاعران غیر مسلمان بزرگان شعر هستند و نمی توان شعر آنها را رد کرد اما فرق شاعر مسلمان و غیر مسلمان در این است که ما به یک هدایت و نیروی الهی که به امانت به ما داده شده اعتقاد داریم .

شاعر کتاب «نامه های کوفی» تصریح کرد : از آنجایی که ما به خلقت خداوند معتقدیم، شعر را موهبت الهی می دانیم و اعتقاد داریم که این خصلت شاعرانه از طرف خداوند برای ما به ودیعه و امانت داده شده است، بعد در همین خط فکری باید این موهبت الهی را در راه خود اوخرج کنیم .

شاعر شعر رنگین کمان پاسخ لاریجانی را داد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات