طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آب قهوه ای رنگ در پایانه مسافربری فیلم | شهروند خبرنگار

آب قهوه ای رنگ در پایانه مسافربری فیلم | شهروند خبرنگار

آب قهوه ای رنگ در پایانه مسافربری فیلم

رنگ آب در آبسردکن پایانه مسافربری کاراندیش شیراز به رنگ قهوه ای درآمده است.

آب, پایانه, قهوه ای, شهروند خبرنگار آب قهوه رنگ پایانه مسافربری

آب, پایانه, قهوه ای, شیراز, مسافربری
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ رنگ آب در آبسردکن پایانه مسافربری کاراندیش شیراز به رنگ قهوه ای درآمده است. شهروندخبرنگار ما فیلمی از این موضوع برای ما ارسال کرده که در ادامه می بینید.
آب قهوه ای رنگ در پایانه مسافربری + فیلم

آب شرب قهوه ای رنگ در هرسین فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات