طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
شورای امنیت برنامه آسیب شناسی تهدیدات امنیتی کشور را به بحث گرفت

شورای امنیت برنامه آسیب شناسی تهدیدات امنیتی کشور را به بحث گرفت

رئیس شورای ولایتی فراه درباره تهدیدات امنیتی این ولایت هشدار داد

شورای امنیت ملی در جلسه این هفته خود که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور برگزار شده بود برنامه آسیب شناسی تهدیدات امنیتی کشور مورد بحث همه جانبه قرار داد.

صلاح الدین, افغانستان, ربانی, شورای امنیت برنامه آسیب شناسی تهدیدات امنیتی کشور بحث

صلاح الدین, افغانستان, ربانی
به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، در این جلسه که روز سه شنبه (۳۰ سنبله) در ارگ برگزار شد ، اوضاع امنیتی در سراسر کشور نیز بررسی شد.

در این جلسه، وزاری سکتور دفاعی و امنیتی، نقل از حالت امنیتی کشور بویژه ولایات هلمند، ارزگان، ننگرهار، بغلان، قندوز و کنر را ارایه نمودند و عملیات های اخیر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را پر دستاورد خوانده و از جان فشانی های این نیروها در زمینه دفع تهدیدات دشمن، حملات دهشت افگنانه و بهبود حالت امنیتی، ستایش نمودند.

سبعد شورای امنیت ملی برنامه تمدید زمانی مالیه دهی وسایط زرهی ایمنی فاقد اسناد گمرکی را مورد تأیید قرار داد و به ادارات ذیربط هدایت داد تا در زمینه راجستر وسایط یادشده و طی مراحل پروسه مالیه دهی آنها طی مدت زمان تعیین شده، اقدامات لازمنمایند.

در اخیر، برنامه آسیب شناسی تهدیدات امنیتی کشور مورد بحث همه جانبه قرار گرفت. شورای امنیت ملی مضاعف ساختن تلاش های سازنده و مؤثر ارگان های دفاعی و امنیتی کشور را در راستای پیشگیری از بروز تهدیدات تروریستی و دهشت افگنانه ی دشمن امر حتمی دانسته و بدین منظور به ارگانهای ذیربط هدایت داده شد تا پلان های خویش را در سطوح استراتیژیک و تاکتیکی به صورت منظم و سیستماتیک عملی ساخته و درین زمینه هماهنگی لازم را بین ارگانهای ذیربط ایجاد نموده و همکاری هر چه بیشتر و همه جانبه مردم را نیز جلب نمایند.


شورای امنیت ملی حالت امنیتی کشور را به بررسی گرفت
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات