طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
600 شکایت به یگان جرایم جنگی انگلیس درباره افغانستان

600 شکایت به یگان جرایم جنگی انگلیس درباره افغانستان

درخواست از وزیر خارجه انگلیس برای حمایت از تحقیقات درباره جرایم جنگی عربستان

یک یگان نظارتی مستقل که برای رسیدگی به اتهامات جرایم جنگی پرسنل ارتش انگلیس در دوران عملیات ها در افغانستان تشکیل شده بود، حدود 600 شکایت دریافت کرد.

وزارت دفاع انگلیس, نیروهای مسلح انگلیس, افغانستان, شکایت یگان جرایم جنگی انگلیس افغانستان

وزارت دفاع انگلیس, نیروهای مسلح انگلیس, افغانستان

به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، وزارت دفاع انگلیس بد رفتاری و سوء رفتار در کشور جنگ زده افغانستان بین ساله های 2005 تا 2013 را پذیر فت و گفت که تاکنون 150 تن مسوول شناخته شدند.

تحقیقات جنایی سابق درباره رفتار پرسنل نیروهای مسلح انگلیس عمدتا روی اقدامات آنها در عراق متمرکز بود اما این تحقیقات روی عملیات های افغانستان تمرکز دارد.

سخنگوی وزارت دفاع انگلیس گفت: نیروهای مسلح ما استانداردهای بالایی برای خود دارند اما ادعاهای درستی درباره رفتار مجرمانه برخی نیروها منتشر شده است و ما باید درباره آنها تحقیقات کنیم.

ایسنا به نقل از پرس اسوسیشن نوشت: به گفته این سخنگو، تحقیقات مستقلی باید صورت بگیرد تا اطمینان حاصل شود که افراد بی گناه بی علت راهی دادگاه نمی شوند. به عنوان نمونه، یکی از سربازان انگلیس در تحقیقات قبلی به کشتن یک نوجوان عراقی متهم بود و مقام های ارتش را به رها کردن نیروها در مقابل ادعاهای سوءرفتار متهم کرده بود.

عکس‎های دیده نشده اَز جنگ انگلیس دَر افغانستان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات