طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیشکر فله ای کیلویی 3 هزارو 400 تومان به فروش می رسد جدول قیمت قند و شکر

شکر فله ای کیلویی 3 هزارو 400 تومان به فروش می رسد جدول قیمت قند و شکر

قیمت انواع قند و شکر بسته بندی جدول

هرکیلو شکر فله ای در بازار میادین میوه و تره بار تهران به قیمت 3هزار و 400 تومان به فروش می رسد .

نبض, اقتصادی, شکر, شکر فله کیلویی هزارو تومان فروش رسد جدول قیمت قند شکر

نبض, اقتصادی, شکر, قیمت, قند, بازار
به نقل از خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت قندوشکر فله ای و بسته بندی در بازارمیادین میوه و تره بار تهران به شرح ذیل است:

نام محصول

وزن هر بسته

قیمت مصوب هر بسته به ریال

شکر بسته بندی

900 گرم

33000

شکر بسته بندی

1800 گرم

64000

شکر بسته بندی

3 کیلوگرم

105000

شکر بسته بندی

5 کیلوگرم

173000

شکر بسته بندی

10 کیلوگرم

340000

شکر فله

هر کیلوگرم

34000

شکر تنظیم بازار

هر کیلو

30000

قند شکسته بسته بندی

450 گرم

20000

قند شکسته بسته بندی

700 گرم

30000

قند شکسته بسته بندی

900 گرم

36000

قند شکسته بسته بندی

1800 گرم

70000

قند شکسته بسته بندی

3 کیلوگرم

116000

قند شکسته بسته بندی

5 کیلوگرم

190000

قند شکسته بسته بندی

10 کیلوگرم

370000

قند حبه پرسی (چهارگوش)

هر کیلوگرم

35000

قند شکسته فله

هر کیلوگرم

37000

قند کله فله

هر کیلوگرم
قیمت قندشکسته و شکر بسته بندی جدول
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات