طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مجازیشکستن قُلنج انگشتان دست موجب آرتروز می شود

شکستن قُلنج انگشتان دست موجب آرتروز می شود

خطر شکستن قُلنج انگشتان دست

به گفته محققان، شکستن قلنج انگشتان دست موجب آرتروز می شود و باید افراد این عادت شان را کنار گذارند.

عادت, قلنچ انگشت, آرتروز, شکستن قلنج انگشتان دست موجب آرتروز

عادت, قلنچ انگشت, آرتروز

به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، محققان دانشکده پزشکی هاروارد به بررسی چندین مطالعه پرداختند که در آن، میزان بروز آرتروز در بین افرادی که هر روز قلنج انگشتان شان را می شکستند با افرادی که این کار را نمی کردند، مقایسه شده بود.


نتایج نشان داد افراد دارای این عادت بیشتر دارای دست تان متورم و کاهش قدرت چنگ زدن بودند.


محققان در مطالعه خود با استفاده از اسکن MRI مشاهده کردند که چه اتفاقی به هنگام شکستن قلنج مفاصل انگشتان دست می افتد. این اسکن نشان داد که شکستن قلنج زمانی رخ می دهد که مفاصل به طور لحظه ای و آنی جدا می شوند و با نابودی حباب های هوا تشکیل شده در مایع زلالی که موجب روان شدن حرکت مفاصل می شود، صدا ایجاد می شود.


به گفته محققان، اگر شکستن قلنج انگشتان در افراد به صورت عادت نباشد تخریب کننده نیست، اما اگر به صورت مکرر تکرار شود، باعث آرتروز مفصل می شود.

منبع: مهرسیاست های غیرمسئولانه اوباما موجب دستیابی ایران به اس - 300 شد | سناتور آمریکایی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات