طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیاز شکسته شدن طلسم 13 ساله اصفهان تا سکته و تهدید علی دایی به کناره گیری

از شکسته شدن طلسم 13 ساله اصفهان تا سکته و تهدید علی دایی به کناره گیری

از شکسته شدن طلسم 13 ساله اصفهان تا سکته و تهدید علی دایی به کناره گیری

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی چاپ امروز پنجشنبه یکم مهر به مسائل متفاوت ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.

به نقل از گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی چاپ امروز پنجشنبه یکم مهرماه به مسائل متفاوت ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.

خبرورزشی, ایران ورزشی, قدس ورزشی, شکسته طلسم ساله اصفهان سکته تهدید علی دایی کناره گیری

خبرورزشی, ایران ورزشی, قدس ورزشی, روزنامه های ورزشی, روزنامه شوت, روزنامه ابرار ورزشی, روزنامه گل, همشهری ورزشی, روزنامه ورزشی, روزنامه پیروزی, روزنامه هدف, نود

روزنامه گل, همشهری ورزشی, روزنامه ورزشی, شکسته طلسم ساله اصفهان سکته تهدید علی دایی کناره گیری


روزنامه های ورزشی, همشهری ورزشی, قدس ورزشی, شکسته طلسم ساله اصفهان سکته تهدید علی دایی کناره گیری


روزنامه ابرار ورزشی, روزنامه هدف, نود, شکسته طلسم ساله اصفهان سکته تهدید علی دایی کناره گیری


نود, روزنامه های ورزشی, روزنامه پیروزی, شکسته طلسم ساله اصفهان سکته تهدید علی دایی کناره گیری


روزنامه هدف, روزنامه شوت, قدس ورزشی, شکسته طلسم ساله اصفهان سکته تهدید علی دایی کناره گیری


ایران ورزشی, روزنامه های ورزشی, روزنامه ابرار ورزشی, شکسته طلسم ساله اصفهان سکته تهدید علی دایی کناره گیری


روزنامه هدف, روزنامه پیروزی, قدس ورزشی, شکسته طلسم ساله اصفهان سکته تهدید علی دایی کناره گیری


روزنامه ابرار ورزشی, ایران ورزشی, روزنامه پیروزی, شکسته طلسم ساله اصفهان سکته تهدید علی دایی کناره گیری


روزنامه هدف, روزنامه گل, همشهری ورزشی, شکسته طلسم ساله اصفهان سکته تهدید علی دایی کناره گیری
فولاد یزد هم تهدید به کناره گیری کرد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات