طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
شیوع گسترده حشرات سفید! فیلم

شیوع گسترده حشرات سفید! فیلم

هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره شیوع گسترده ویروس زیکا

شیوع حشرات سفید وریز بر روی درختان رفت وآمد در معابر شهر را با مشکل مواجه کرده است.

به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛
پاکدشت ورامین, حشرات موذی, شهروندخبرنگار, شیوع گسترده حشرات سفید!

پاکدشت ورامین, حشرات موذی, شهروندخبرنگار, سفید, معابر شهر, درختان, تهران
شیوع حشرات سفید وریز بر روی درختان رفت وآمد در معابر شهر را با مشکل مواجه کرده است.در فیلم ارسالی یکی از شهروندان از شیوع گسترده حشرات سفید بر روی درختان پاکدشت، تصویربرداری شده است.

منبع: احمد - تهران

پاکدشت ورامین,حشرات موذی,شهروندخبرنگار,سفید,معابر شهر,درختان,تهراناینجا کلیک کنیدعملیات گسترده علیه داعش در شرق افغانستان راه اندازی می شود
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات