طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیضدو نقیض های تحویل مسکن مهر به مردم

ضدو نقیض های تحویل مسکن مهر به مردم

ضد و نقیض های تحویل مسکن مهر به مردم

گرچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی همواره بر تحویل واحدهای مسکن مهر با امکانات زیربنایی و روبنایی تأکید کرده اند، طی ماه های اخیر برخی واحدهای تحویل شده به متقاضیان همچنان بدون امکانات بوده و عملاً قابل سکونت نیست.


دولت یازدهم, مسکن مهر

خبرگزاری تسنیم: یکی از انتقاداتی که همواره دولت یازدهم به خصوص مسئولان وزارت راه و شهرسازی پیکان آن را به سمت دولت قبل نشانه رفته اند موضوع تحویل واحدهای مسکن بدون امکانات زیربنایی و روبنایی به مردم بوده است، این در حالی بود که به عنوان نمونه شماری از واحدهای افتتاح و تحویل شده مسکن مهر به مناسبت هفته دولت امسال از برخی امکانات روبنایی و زیربنایی محرومند، مسئله ای که با اعتراض متقاضیان مسکن مهر مواجه شده است.

در این حالت قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر اولویت اصلی دولت در اجرای مسکن مهر را تأمین امکانات زیرساختی اعلام کرده است. مهرآبادی دراین باره اولویت نخست دولت و این وزارتخانه در اجرای پروژه های مسکن مهر را تأمین و توسعه امکانات زیرساختی و نیازهای زیربنایی عنوان کرد.

وی افزود: نبود شبکه فاضلاب، خدمات زیربنایی و توجه نکردن به موضوع بهسازی معابر، مشکلات اصلی پروژه های مسکن مهر کشور است.

در پردیس و پرند به عنوان دو شهری که سهم بالایی در جانمایی مسکن مهر داشته اند، چندی پیش تعدادی واحد افتتاح و تحویل متقاضیان شد، اما متقاضیان طی یک ماه اخیر گلایه های زیادی در خصوص نبود امکانات زیربنایی و روبنایی داشته و خواستار رسیدگی به آن از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی شده اند.

تحویل واحدهای مسکن مهر به متقاضیان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات