طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ضرورت احترام به حقوق مردم در دستگاه های اجرایی

ضرورت احترام به حقوق مردم در دستگاه های اجرایی

ضرورت مشارکت دستگاه های اجرایی شادگان با مردم در هفته دولت

دستیار ویژه رئیس جمهوردرامورحقوق شهروندی گفت: کار بر روی فرایند احترام به حقوق مردم در دستگاه های اجرایی به صورت تخصصی شروع شده است.

احترام, حقوق مردم, خراسان رضوی, ضرورت احترام حقوق مردم دستگاه اجرایی

احترام, حقوق مردم, خراسان رضوی, ضرورت, مشهد
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛ الهام امین زاده در دیداربا استاندارخراسان رضوی، گفت: دستگاه های اجرایی در بحث رعایت حقوق شهروندی باید به صورت ویژه و متمرکز وارد عمل شوند.

وی افزود: در این راستا با توجه به دغدغه ویژه رئیس جمهوری نسبت به حقوق شهروندی کار بر روی فرایند احترام به حقوق مردم در دستگاه های اجرایی به صورت تخصصی شروع شده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: آسیب شناسی در حوزه حقوق شهروندی را انجام دادیم و اینک باید ضمن ارزیابی حالت استان های متفاوت در این حوزه مناطق قوت و ضعف هر منطقه مشخص و بر این اساس نسبت به توسعه حقوق شهروندی و آگاه سازی مردم از حقوق خود اقدام شود.

امین زاده با بیان اینکه هر استان در بخش های متفاوت اقدامات خوبی در حوزه رعایت حقوق شهروندی انجام داده که هدف ما در شناسایی بخش ها، مناطقی و افرادی که در این زمینه کارها و طرح های شاخصی انجام داده و می دهند؛ پرهیز از پراکندگی و اقدامات جزیزه ای و ایجاد انسجام و هم افزایی در گستره یک پارچه جامعه است.

وی گفت: در این میان باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی لازم به مردم در حوزه حقوق خود در بخش های متفاوت انجام شود تا این امر به تحقق بهتر و سریعتر این امر بیانجامد.

امین زاده با اشاره به برخی از معضلات جامعه بوِیژه در حاشیه شهرها و این که امروز مردم حاشیه شهرها به چه چیزی می توانند افتخار کنند، افزود: جدایی این مردم از خاک و روستا و آبادی خود و سکونت در یک منطقه به نام حاشیه شهر که فاقد هویت اجتماعی مشخص با انواع آسیب ها و معضلات است ، هویت ها را در افراد تضعیف کرده است .

وی عنوان کرد: باید تلاش کرد روستاها دوباره به عنوان مراکز تولید و با اهمیت جامعه احیا و توانمند شوند و به مرور حاشیه شهرها را کمرنگ کنیم که این خود نیازمند اقدامی کلان و گسترده با حضور همه بخش ها و ظرفیت های کشور است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه خراسان رضوی همواره در حوزه های متفاوت از استان های پیشرو در کشور بوده است ، افزود: در حوزه حقوق شهروندی نیز باید گونه ای عمل شود که این پیشتازی حفظ شود.

ضرورت تصادف جدی تر دستگاه های اجرایی با مراکز عرضه دخانیات
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات