طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیضوابط جدید جوایز سپرده های قرض الحسنه

ضوابط جدید جوایز سپرده های قرض الحسنه

اعطائ تسهیلات قرض الحسنه بِه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره )

میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان از محل هزینه های جوایز و تبلیغات سپرده های قرض الحسنه بعد انداز نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال گذشته بیشتر باشد.


اقتصاد ایران

خبرگزاری مهر: میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان از محل هزینه های جوایز و تبلیغات سپرده های قرض الحسنه بعد انداز نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال گذشته بیشتر باشد.

پیرو بخشنامه شماره ۵۸۸۸۱ /۹۰ مورخ ۱۷ /۳ /۱۳۹۰ موضوع ابلاغ دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه بعد انداز(ریالی ـ ارزی)، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۶ /۶ /۱۳۹۵ مقرر کرد یک تبصره به شرح ذیل به ماده ( ۴ ) دستورالعمل الحاق شود:

تبصره ـ در هر حال، میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان موضوع بند (پ) این ماده نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد.

بر اساس ضوابط مقرر در این دستورالعمل، به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه بعد انداز، موسسات اعتباری می توانند به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه بعد انداز از طریق انجام قرعه کشی مبادرت کنند.

شایان ذکر است بر اساس ماده ۳ دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه بعد انداز(ریالی-ارزی) حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر موسسه اعتباری می تواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه بعد انداز اختصاص یابد، معادل ٢ درصد متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره است.

همچنین براساس ماده ۴ این دستورالعمل، موسسه اعتباری در هر سال می تواند حداکثر به میزان ١٠ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ٣ را برای تبلیغات قرض الحسنه، امور فرهنگی، مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی، امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد:

الف- حداکثر ٢ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه بعد انداز؛

ب- حداکثر ٥ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و با اولویت نقاط محروم کشور؛

پ- حداکثر ٣ درصد برای پاداش کارکنان موسسه اعتباری

همچنین در این بخشنامه از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته شده است ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه دستورالعمل یاد شده، مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آورند. ضمناً نسخه ای از بخشنامه ابلاغی آن بانک / مؤسسه اعتباری به واحدهای زیرمجموعه را به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کنند.

اعطای تسهیلات قرض الحسنه با هدف اشتغال پایدار
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات