طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
طراحی بیمه تضمین تولید برای تولیدکنندگان

طراحی بیمه تضمین تولید برای تولیدکنندگان

نبود نظارت در بازار فروش از مشکلات اساسی تولیدکنندگان قارچ

بیمه تضمین تولید برای کاهش دغدغه تولیدکنندگان طراحی شد.

تضمین تولید, طراحی بیمه, کاهش دغدغه, طراحی بیمه تضمین تولید تولیدکنندگان

تضمین تولید, طراحی بیمه, کاهش دغدغه, ساری, جهاد کشاورزی

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، فرزین فرهادی ، مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: بیمه تضمین تولید برای کاهش دغدغه تولیدکنندگان طراحی شد.

فرهادی افزود: بیمه تضمین تولید تنها راه جبران زیان ناشی از حوادث خسارت زا محسوب می شود اما معایبی از جمله نحوه ارزیابی را در سال های گذشته به همراه داشت که سبب نارضایتی کشاورزان شده است و این امر سبب عدم استقبال کافی از این نوع بیمه در بین بهره برداران شده و سطح بیمه به حد مورد انتظار نرسیده است.

وی با بیان اینکه بیمه تضمین تولید برای تامین امنیت غذایی و کاهش دغدغه تولیدکنندگان طراحی شده است، گفت: این روش معایب موجود در نوع بیمه رایج را برطرف می کند.

وی درباره مزایای این نوع بیمه افزود:در بیمه تضمین تولید، بهره برداران توسط صندوق بیمه تضمین می شوند و اگر در سالی میانگین عملکرد هر منطقه از میزان عملکرد تضمین شده در بیمه کمتر شد صندوق بدون ارزیابی موردی به بیمه شدگان غرامت پرداخت می کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر با بیان اینکه هرساله برای تعیین عملکرد هر منطقه عملیات کیل گیری انجام می شود، گفت: کمیته اجرایی عملیات کیل گیری شامل نمایندگان صندوق بیمه محصولات کشاورزی و جهاد کشاورزی عملیات کیل گیری انجام و نمونه ها برای تعیین میانگین عملکرد نقاط متفاوت با تفکیک رقم و مشخصات منطقه به معاونت موسسه تحقیقات برنج ارسال می شود و نتایج آن در تصمیم گیری نهایی مورد توجه قرار می گیرد.


بازی مرغ و تخم مرغ برای تولیدکنندگان نفت
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات