طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
طرح بازداشت مشمولان غایب به طور مستمر

طرح بازداشت مشمولان غایب به طور مستمر

جزئیات نحوه استفاده از تسهیلات اقساطی طرح جریمه مشمولان غایب

طرح بازداشت مشمولان غایب به طور مستمر در دستور کار است.

غایب, گرمانشاه, مستمر, طرح بازداشت مشمولان غایب طور مستمر

غایب, گرمانشاه, مستمر, مشمولان

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگارن جوان از کرمانشاه؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: طرح بازداشت مشمولان غایب به طور مستمر در دستور کار است.
سرهنگ هوشنگ زندی با بیان اینکه طرح بازداشت مشمولان غایب بطور مستمر در دستور کار است، گفت: برابر مفاد ماده 58 قانون وظیفه عمومی درصورت دستگیری، این افراد به مراجع قضایی معرفی می شوند.
وی افزود: در حال حاضر در قالب کارگروه ماده 63 قانون وظیفه عمومی، بازدید میدانی از اصناف و اماکن انجام می شود و با کارفرمایان و صاحبان مشاغل دولتی و غیردولتی بکارگیرنده مشمولین غایب برخورد و برای بار اول 42 میلیون ریال و برای بار دوم و سوم 126 میلیون ریال جریمه و در هر دو مورد به مرجع قضایی نیز معرفی خواهند شد.

بازداشت سربازان غایب ادامه دارد / مهلت مراجعه مشمولان غایب تا ۲۰ شهریور تمدید شد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات