طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنریمن یک بازیگر حرفه ای هستم / طوری کار می کنم که مخاطبان راضی باشند

من یک بازیگر حرفه ای هستم / طوری کار می کنم که مخاطبان راضی باشند

من یک بازیگر حرفه ای هستم / جوری کار می کنم که مخاطبان راضی باشند

وقتی که کاری را آغاز می کنم، سعی می کنم تا انتها آن کار را درست انجام دهم.

بازیگر, امیریل ارجمند, سریال معمای شاه, طوری مخاطبان راضی باشند من بازیگر حرفه هستم

بازیگر, امیریل ارجمند, سریال معمای شاه, سریال تاریخی
امیریل ارجمند، بازیگر سینما و تلویزیون در مصاحبه با خبرنگار حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص میزان رضایتش از سریال «معمای شاه» اظهار داشت: من یک بازیگر حرفه ای هستم و سعی می کنم جوری کار کنم که دیگران از کارم راضی باشند. وقتی که کاری را آغاز می کنم، سعی می کنم تا انتها آن کار را درست انجام دهم و مردم باید از کار راضی باشند.

ارجمند گفت: مردم از من و دکتر محمود وزیری راضی بودند و این اتفاق بزرگی است.

وی در خصوص تفاوت نوع بازی در سریال های تاریخی با دیگر کارها اظهار داشت: سختی سریال تاریخی این است که باید نگاهی به تاریخ داشته و در آن زمینه مطالعه داشته باشید. باید بدانی که رویدادها قابل تغییر نیست و باید در واقعیت حرکت کنی و به همین سبب است که فشار کار بیشتری را نسبت به دیگر سریال ها متحمل می شوی؛ از همین رو بازی در سریال های تاریخی نیازمند دقت بیشتری است.

این بازیگر در رابطه با چگونگی رسیدن به نقش خود در سریال «معمای شاه» گفت: دو کتاب که راجع به این وقایع بود را مطالعه و از تجارب آدم هایی که در آن دوران بودند، استفاده کردم. برای آگاهی بیشتر تهران قدیم و شرایط زندگی در تهران قدیم را بررسی کردم.

منتظر مرگ هستم | یِک بازیگر پیشکسوت
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات